Scharendijke

Scharendijke gezien vanuit het noorden: links haven Kloosternol, rechts de Elkerzeeseweg, 1988. (foto: Slagboom en Peeters)

Scharendijke gezien vanuit het noorden: links haven Kloosternol, rechts de Elkerzeeseweg, 1988. (foto: Slagboom en Peeters) 

‘t Koepeltje in de duinen bij Scharendijke nabij de Brouwersdam (1955-1965).

‘t Koepeltje in de duinen bij Scharendijke nabij de Brouwersdam (1955-1965).

DE KERN

Scharendijke is een jong dorp, waarschijnlijk ontstaan in de 15e eeuw. De naam is ontleend  aan een schaardijk; een dijk aan een diepe vloedgeul zonder slikken ervoor. Aanvankelijk was Scharendijke niet meer dan een gehucht op het grondgebied van Elkerzee. In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde Scharendijke zich dankzij de aanleg van landbouwhaven Kloosternol tot een dorp. In 1955 werd in Scharendijke de Bethlehemkerk gebouwd. Deze kerk kreeg de naam van het verdwenen Bethlehemklooster. Ook het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Middenschouwen werd in Scharendijke neergezet. Na de voltooiing van de Brouwersdam (1972) is het dorp uitgegroeid tot een watersportcentrum. Ook Scharendijke heeft zijn eigen Straofeest.

gemeentewapen Elkerzee

HET WAPEN

Scharendijke heeft geen gemeentewapen, omdat het nooit een zelfstandige gemeente was, het behoorde van oudsher tot Elkerzee en daarna tot de gemeente Middenschouwen. Het wapen van Elkerzee is een variant op het familiewapen van familie De Witte; golvende zilveren dwarsbalken op een blauw veld. De heerlijkheid Elkerzee was vroeger eigendom van de familie De Witte. Jacob Laurense de Witte (1570-1627) was de eerste heer van Elkerzee. Het wapen lijkt sterk op het wapen van Ellemeet. De eend is afwezig en de kleuren zijn omgedraaid.

Meer informatie over Scharendijke.