Oosterland

Het dorp Oosterland gravure van Hendrik Spilman naar een tekening van Cornelis Pronk, 1745

Het dorp Oosterland gravure van Hendrik Spilman naar een tekening van Cornelis Pronk, 1745

Het door Susanna Maria Lonque gestichtte Gasthuis aan de Sint Joostdijk in Oosterland (1930-1940)

Het door Susanna Maria Lonque gestichtte Gasthuis aan de Sint Joostdijk in Oosterland (1930-1940).

DE KERN

In de 14e eeuw lagen ten oosten van het eiland Duiveland een aantal kleine eilandjes, die met elkaar werden verbonden. Omstreeks 1354 werden de resterende schorren bedijkt. Omdat de nieuwe polder ten oosten van Duiveland lag, kwam de naam Oosterland in gebruik.
In de 18e eeuw waren de ambachtsvrouwe Susanna Maria Lonque en haar echtgenoot mr. Johan Cau belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. De hervormde Jodocuskerk heeft een in Zeeland weinig voorkomende kerktoren met een zadeldak, de enige in Schouwen-Duiveland.
Het Gasthuis (armenhuis) aan de Sint Joostdijk werd in de 18e eeuw gesticht door Susanna Maria Longue en is een bijzonder monument.

gemeentewapen Oosterland

HET WAPEN

Het wapen is een variant op het wapen van Duiveland en werd al in de 17e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd. In 1817 werd het wapen door de Hoge Raad van de Adel bevestigd en in 1891 volgde herbevestiging. Reden van deze herbevestiging? Het oude wapen was nooit officieel verleend, omdat de gemeente de leges niet had betaald.

Meer informatie over Oosterland.