Dreischor

Dreischor gezien vanuit zuidoosten

Dreischor gezien vanuit het zuidoosten, 1978. (Foto: Delta-Phot)

De protestantse Adriaanskerk

De protestantse Adriaanskerk. (Foto: J.D.C. Berrevoets, 1980-1990)

DE KERN

De polder Dreischor is vermoedelijk in de 12e eeuw ontstaan. De naam verwijst waarschijnlijk naar de drie delen/schorren Beldert, Mareland of Maye en Sirjansland. Tot 1374 was Dreischor een eiland.

Dreischor is sinds 1972 een beschermd stads- en dorpsgezicht vanwege zijn unieke ring, een van de fraaiste in Zeeland, mede dankzij de laat 14e eeuwse Adriaanskerk. Dreischor is een van de weinige dorpen met een gracht rond de kerk. Vanwege de vlasteelt wordt Dreischor ook wel het vlasdorp genoemd. 
Het Landbouwmuseum Goemanszorg besteedt aandacht aan deze teelt en aan andere vormen van landbouw.

gemeentewapen Dreischor

HET WAPEN

Het wapen van Dreischor is een sprekend wapen: drie schorren (ook wel terrassen genoemd) met daarop drie schapen. Het wapen is als zodanig al afgebeeld op een schilderij uit 1540. De nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange vermeldt overigens een ander wapen, dat qua afbeelding identiek is aan dat van Duiveland, maar dan met andere kleuren.

 Meer informatie over Dreischor.