Bruinisse

Hervormde kerk

De Hervormde kerk op het Kerkplein in Bruinisse (1955-1960).

De Mosselkotter

De mosselkotter ‘Bru 25’ op de Oosterschelde 1990-1998. (foto: Jacob de Ronde)

DE KERN

Bruinisse heeft van oudsher een sterke binding met het water. In 1468 werden de schorren aan de oostkant van Duiveland ingedijkt. Aanvankelijk heette het dorp Oost-Duiveland. De naam Bruinisse, die toen reeds in gebruik was, won het uiteindelijk van Oost-Duiveland. Bruinisse is een samentrekking van Bruin (voornaam) en Nisse (uitstekend stuk land). Al eeuwenlang zijn (mossel)visserij en landbouw belangrijke middelen van bestaan, maar ook recreatie en toerisme (watersport) zijn in de laatste decennia uitgegroeid tot een belangrijke bron van bestaan.

gemeentewapen Bruinisse

HET WAPEN

Het wapen is afgeleid van dat van Duiveland. In het schildhoofd is een hert afgebeeld. In 1566 kocht Paulus van Hertsbeke de heerlijkheid Bruinisse. Het familiewapen- een hert drinkend aan een beek- werd opgenomen in het schildhoofd. Abusievelijk is in 1817 het water in het schildhoofd weggelaten. Sindsdien is een grazend hert afgebeeld.

 Meer informatie over Bruinisse.