Brouwershaven

Schooljeugd voor de Grote of Sint Nicolaaskerk 1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljeugd voor de Grote of Sint Nicolaaskerk 1910.

Markt in Brouwershaven met het standbeeld van Jacob Cats, 1920-1930 (foto: Ochtman S. & Zn.)

 

 

 

 

Markt in Brouwershaven met het standbeeld van Jacob Cats, 1920-1930 (foto: Ochtman S. & Zn.)

DE KERN

Brouwershaven is de tweede stad van Schouwen-Duiveland. De stad is relatief jong: de havenplaats is in 1285 of 1286 ontstaan. Brouwershaven heeft niets te maken met bier. De naam komt van Brouwer, vermoedelijk een lokale machthebber, naar wie deze haven werd genoemd. De meest bekende inwoner was Jacob Cats, die hier werd geboren en er een deel van zijn jeugd doorbracht. Vooral dankzij zijn gedichten heeft Vader Cats nationale bekendheid gekregen. Een aan hem gewijd standbeeld uit 1829 - toen het derde standbeeld van een persoon in Nederland - staat op de Markt tegenover het stadhuis. Indrukwekkend is ook de Nicolaaskerk.

gemeentewapen Brouwershaven

De Duitse adelaar is ontleend aan het wapen van Roomskoning, later keizer Lodewijk van Beieren. Op de borst is het wapen van zijn echtgenote, Margaretha gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland (1311-1356) aangebracht. In het ruitvormige schildje zijn de leeuwen in de loop van de tijd van positie veranderd. In het huidige wapen zijn ze twee aan twee naar elkaar toegewend. Na de herindeling werd het wapen bij Koninklijk Besluit van 9 juni 1961 bevestigd voor de nieuwe gemeente. 

 Meer informatie over Brouwershaven.