Geschiedenis van de kernen

Er is veel te vertellen over de geschiedenis van de kernen. Hieronder vindt u een korte impressie van de kernen met daarbij informatie over het wapen.

Gebruik van gemeentewapen en wapens van de voormalige gemeenten

Wilt u het gemeentewapen van Schouwen-Duiveland of de wapens van de vroegere gemeenten op Schouwen-Duiveland voor commerciële of andere doelen gebruiken? Dan moet u hiervoor een verzoek tot ontheffing indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Zonder hun toestemming is het niet toegestaan om deze wapens te gebruiken. De integrale tekst hierover is te lezen in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:37a.

Bron: Huib Uil, De wapens neergelegd. Acht eeuwen besturen op Schouwen-Duiveland, Goes 1996.

Meer en uitgebreide informatie over de diverse kernen op Schouwen-Duiveland kunt u lezen op de website Zalig-Zeeland.com