Gemeente Schouwen-Duiveland en voorgangers

Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1961 ontstonden op Schouwen-Duiveland zes gemeenten: Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee. Via een aantal gemeenschappelijke regelingen werden bepaalde taken gezamenlijk uitgevoerd. Zo ontstond er een gemeenschappelijke archiefdienst, het Streekarchivariaat; een gezamenlijke Reinigingsdienst, en de Intergemeentelijke Sociale Dienst van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Ook de sociale werkvoorziening werd door de gemeenten gemeenschappelijk geregeld via de werkvoorzieningsschappen Schouwen-Duiveland en De Zuidhoek.

U vindt hieronder informatie over het gemeentewapen en de -vlag van de gemeente Schouwen-Duiveland. Informatie over het gebruik van de (voormalige) gemeentewapens vindt u in het rechtermenu.

GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 

Met ingang van 1 januari 1997 zijn de gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee samengevoegd tot de gemeente Schouwen-Duiveland. De wapens van de eilanden Schouwen en Duiveland zijn als uitgangspunt genomen voor het nieuwe gemeentewapen. Het wapen van Schouwen, onder meer afgebeeld op de wapenkaarten (eind 17e eeuw) in de Cronyk van Zeeland van Mattheus Smallegange, werd in het schild geplaatst. De meerman en meermin zijn ook gebruikt als schildhouders op 17e eeuwse afbeeldingen van het wapen van de stad Zierikzee. In het schildhoofd zijn geren opgenomen. Deze zijn ontleend aan het wapen van Duiveland, dat reeds in de Middeleeuwen voorkomt.

Het schild wordt gedekt door een driebladerige kroon met twee parels, zoals aanwezig waren op de wapens van Duiveland, Middenschouwen en Westerschouwen. Aan het wapen zijn schildhouders toegevoegd in de vorm van twee leeuwen. Aanleiding daartoe was de bijzondere positie van de beide steden Zierikzee en Brouwershaven. De leeuw van sabel (zwart) is ontleend aan het stadswapen van Zierikzee, de leeuw van keel (rood) aan dat van Brouwershaven.

Gemeentewapen Schouwen-Duiveland

Gemeentewapen

HET GEMEENTEWAPEN

Bij Koninklijk Besluit van 17 januari 1997 werd het wapen aan de nieuwe gemeente verleend met als omschrijving:

'In goud een meerman en een meermin van natuurlijke kleur, met een staart van sinopel [groen], half toegewend en elkaar de hand reikend, komende uit een golvende schildvoet; golvend doorsneden van vier stukken, azuur [blauw] en zilver; een schildhoofd gedeeld en ingehoekt van één stuk en twee halve stukken van zilver in sabel [zwart]. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen, rechts van sabel [zwart] en links van keel [rood]'.