Verklaring onder ede of belofte

Omschrijving

______________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke mededeling in verband met het coronavirus

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Dan vragen we u geen afspraak te maken en niet naar het gemeentehuis te komen. Zodra u geen verkoudheidsklachten meer heeft kunt u via onze website een (nieuwe) afspraak maken. Voor de meest actuele informatie kunt u de nieuwsberichten op onze website raadplegen: schouwen-duiveland.nl. Bedankt voor uw begrip en medewerking!

______________________________________________________________________________________________________________________

Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden moet u doorgeven aan de gemeente. U bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te geven. Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierdoor zullen de gegevens alsnog worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

U kunt een verklaring onder ede of belofte afleggen als:

  • u aantoonbaar niet in staat bent om officiële buitenlandse akten in te leveren of dit in redelijkheid niet van u kan worden verlangd
  • u tenminste 12 jaar of ouder bent. Onder de 12 jaar is de aanwezigheid van een ouder, voogd of verzorger verplicht.

Uw verklaring onder ede of belofte wordt schriftelijk vastgelegd. U moet de verklaring ondertekenen en u kunt deze niet herroepen. Uw gegevens kunnen alléén worden gewijzigd als later toch nog de officiële brondocumenten beschikbaar komen.

Hoe werkt het?

Om de eed of belofte af te leggen, maakt u een afspraak via de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina. Zo nodig kunnen er afspraken worden gemaakt over het inzetten van een tolk.

Let op:

  • Als u in het formulier klikt op de knop 'Afspraak maken' krijgt u een lijst met datums te zien. Kiest u een datum en ziet u geen tijden? Dat betekent dat er op deze dag geen afspraak meer mogelijk is.
  • Heeft u een datum en tijd geselecteerd? Scroll dan helemaal naar beneden om uw afspraak te bevestigen.

Wat moet ik doen?

U legt de eed of belofte af in het gemeentehuis. U moet daarbij alle persoonlijke, officiële documenten meenemen die u hebt. Waaronder het zogeheten 'rapport van nader gehoor', dat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is opgemaakt.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.