Overlijden, aangifte

Omschrijving

Als iemand is overleden, moet dat worden gemeld aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit, namens de nabestaanden, binnen zes (werk)dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde (werk)dag na het overlijden plaatsvinden. Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op en draagt er zorg voor dat de Basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Hoe werkt het?

U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt. Het is verplicht dat u of de begrafenisondernemer dit persoonlijk doet bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes (werk)dagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan hebt u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

Om een afspraak te maken, klikt u op de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat moet ik doen?

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • geldig identiteitsbewijs (van de persoon die aangifte doet)
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouw- of partnerschapsboekje (niet verplicht)

Wat kost het?

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 12,90.