Inzageverzoek persoonsgegevens

Omschrijving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening geeft u verschillende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie over u als persoon, zoals uw naam, geboortedatum en adres. De rechten die u volgens de AVG heeft, zijn onder andere het recht op inzage, het recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens en het recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt door de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit betekent dat u het volgende mag inzien:

 • welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt,
 • met welk doel wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt,
 • binnen welke categorie de verwerkte persoonsgegevens vallen (gewoon, bijzonder of strafrechtelijk),
 • of wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, en zo ja aan wie,
 • wanneer uw persoonsgegevens zijn verwerkt,
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en
 • hoe wij aan uw persoonsgegevens zijn gekomen.

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot een inzageverzoek, verwijzen wij u naar autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Hoe werkt het?

Aanvragen van een inzageverzoek

U kunt uw inzageverzoek digitaal bij ons aanvragen met DigiD. Klik op de knop 'Aanvraag met DigiD' in het rechtermenu op deze pagina.

Als het voor u niet mogelijk is om digitaal een aanvraag te doen, dan kunt u het beste vooraf contact opnemen met de Privacy Officer via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0111) 452 000. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor het mondeling of schriftelijk indienen van uw verzoek.

Behandeling van uw inzageverzoek

 1. Ontvangstbevestiging: na het versturen van uw aanvraag, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Hierin wordt u verzocht binnen twee weken langs te komen op het gemeentehuis om u te identificeren.
 2. Identificatie: u moet zich persoonlijk identificeren op het gemeentehuis. Hierdoor weten wij zeker dat u degene bent die het verzoek indient. Mocht u zich niet willen of kunnen identificeren, dan kan dit betekenen dat wij uw inzageverzoek weigeren.
 3. Intern onderzoek: na identificatie wordt een intern onderzoek gestart om te bepalen of uw persoonsgegevens daadwerkelijk zijn verwerkt door de gemeente Schouwen-Duiveland.
 4. Besluit: wij streven ernaar uw inzageverzoek binnen één maand na identificatie af te handelen. U ontvangt dan een besluit.
 5. Persoonsgegevens inzien: als er persoonsgegevens van u zijn verwerkt door de gemeente, dan heeft u het recht om (een kopie van) de betreffende originele documenten in te zien en te verkrijgen. De namen van medewerkers worden daarbij zoveel mogelijk onherkenbaar gemaakt. Dit is een maatregel om de privacy van onze medewerkers en derden te beschermen.

Weigeren inzageverzoek

Het kan zo zijn, dat wij uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Bijvoorbeeld om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. In het besluit kunt u lezen waarom het verzoek is geweigerd. Tegen het besluit kunt u bezwaar indienen.

Te ingewikkeld of te omvangrijk?

Is uw inzageverzoek te ingewikkeld of te omvangrijk om binnen de termijn van één maand te behandelen? Dan kan de gemeente de behandeltermijn verlengen met twee maanden. U ontvangt hierover een bericht.

Wat kost het?

In principe zijn er geen kosten verbonden aan het doen van een inzageverzoek. Als blijkt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt door de gemeente, dan heeft u recht op één gratis kopie van de originele documenten. Voor extra kopieën kunnen wij een vergoeding in rekening brengen.

Aanvraag inzage