Grafuitgifte, particulier graf

Omschrijving

Op een particulier graf wordt door de gemeente aan een natuurlijk of rechtspersoon (de rechthebbende) een grafrecht verleend voor dertig jaar. Wanneer een recht verloopt heeft de rechthebbende telkens de mogelijkheid het recht te verlengen.

Wanneer de rechthebbende hier geen gebruik van maakt, vervalt het recht en dan heeft de gemeente de beschikking over het graf verkregen om deze te ruimen en weer opnieuw uit te geven.

Op de begraafplaatsen van Bruinisse, Zierikzee en Haamstede (nieuwe gedeelte) worden twee overledenen boven elkaar in een graf begraven. In de overige kernen is een graf bestemd voor één overledene. Bij de uitgifte van een particulier graf, kan direct één (Bruinisse, Zierikzee en Burgh-Haamstede nieuw gedeelte) of twee (overige begraafplaatsen) naastgelegen particuliere graven gereserveerd worden voor toekomstige begraving.

Voor gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland.

Hoe werkt het?

U vraagt een afspraak aan via de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Het uitsluitend recht van een particulier graf kost voor de begraafplaatsen te Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede (Vredehof), voor een periode van dertig jaar, voor het boven elkaar begraven van twee overledenen:

Bij betaling onderhoud dertig jaar in één keer

  • voor een begraving van een persoon van één jaar of jonger € 3258
  • voor een begraving van een persoon jonger dan 12 jaar € 3290
  • voor een begraving van een persoon van 12 jaar en ouder € 4444

Bij betaling onderhoud jaarlijks gedurende dertig jaar

  • voor een begraving van een persoon van één jaar of jonger jaarlijks € 39,80
  • voor een begraving van een persoon jonger dan 12 jaar jaarlijks € 39,80
  • voor een begraving van een persoon van 12 jaar en ouder jaarlijks € 77,45