Grafonderhoud

Omschrijving

De gemeente zorgt voor het algemeen onderhoud op de gemeentelijke begraafplaatsen. Hiervoor is door de rechthebbende of belanghebbende van een graf of urnennis, gedurende de uitgiftetermijn, jaarlijks onderhoudsrecht verschuldigd.

Zodra een particulier koopgraf (uitgifteduur is dertig jaar) of een urnennis (uitgifteduur is variabel) wordt uitgegeven, is onderhoudsrecht verschuldigd. Dit kan jaarlijks of in één keer voor de gehele periode worden betaald.

Bij de uitgifte van een algemeen graf (uitgifteduur vijftien jaar) is onderhoudsrecht verschuldigd voor de gehele uitgifteduur van vijftien jaar, wat direct bij het gebruik van het algemene graf in rekening wordt gebracht. Het onderhoudsrecht per jaar betalen is niet mogelijk bij algemene graven.

Wat kost het?

Kosten onderhoudsrecht:

  • particulier graf € 78,20
  • particuliere graven naast elkaar (maximaal twee stuks) € 144,10
  • particuliere graven boven elkaar € 78,20
  • particulier kindergraf € 40,20
  • urnenplaats € 43,85
  • urnengraf € 54,95
  • algemeen graf € 77,45
  • algemeen kindergraf € 39,80

Het jaarlijks verschuldigd onderhoudsrecht kan op elk moment voor een bepaalde periode worden afgekocht door betaling van een bedrag in één keer. In onderstaande tabel zijn het aantal jaren vermeld waarvoor men wenst af te kopen met daarbij de vermenigvuldigingsfactor die is afgeleid van het jaarlijkse tarief.

Voorbeeld: Indien men tien jaar wenst af te kopen door betaling van een bedrag in één keer wordt negen maal het jaarlijkse tarief in rekening gebracht.

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht: Vermenigvuldigingsfactor:

2                              :                                    2

3                              :                                     3

4                              :                                     4

5                              :                                     5

6                              :                                     6

7                              :                                     7

8                              :                                     8

10                            :                                     9

15                            :                                   13

20                            :                                   17

25                            :                                   21

30                            :                                   24