Geboorteaangifte

Omschrijving

De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie (werk)dagen. Als uw kind in een ziekenhuis geboren is, dan moet u aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

De volgende personen kunnen aangifte doen van een geboorte:

 • de vader of moeder van het kind
 • iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • de directeur van het ziekenhuis of de inrichting waar de geboorte plaatsvond. De directeur mag hiervoor iemand machtigen.
 • de bewoners van de woning waarin de geboorte plaatsvond

Er is geen minimum leeftijd voor geboorteaangifte. Ook minderjarigen mogen aangifte doen van een geboorte.

Hoe werkt het?

Om een afspraak te maken klikt u op de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wanneer u de afspraak maakt met uw DigiD, worden de gegevens die bij de gemeente Schouwen-Duiveland al bekend zijn, ingevuld in het formulier.

Van afspraken die gemaakt zijn met DigiD, kunt u de voortgang volgen in uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Dit is niet mogelijk wanneer u geen gebruik maakt van uw DigiD.

Wat moet ik doen?

Voor geboorteaangifte hebt u nodig:

 • de geboortedatum en geboortetijd van het kind. Hiervoor kunt u een verklaring van een arts of verloskundige meenemen (waar ook de naam van de moeder op staat). De verklaring is niet verplicht; u mag de informatie ook zelf doorgeven.
 • de geboortenamen van het kind
 • uw geldig identiteitsbewijs
 • bij voorkeur een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is niet wettelijk verplicht, maar versnelt wel de procedure.
 • eventueel het trouwboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven

Hebt u uw kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? Of hebt u al naamskeuze gedaan? Dan hebt u ook nodig:

 • een afschrift van de akte Erkenning ongeboren vrucht
 • een afschrift van de akte van naamskeuze

Wat kost het?

Aan de geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Daar kunt u direct een afschrift (kopie) van meekrijgen. Een afschrift van een geboorteakte kost € 13,20.