Echtscheiding

Omschrijving

Uw echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. Uw advocaat of notaris moet de inschrijving regelen. U kunt dit ook zelf regelen.

Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een door de notaris opgemaakte verklaring. In de verklaring moet staan dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen ontbinden of beƫindigen.

De echtscheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe werkt het?

Een huwelijk eindigt officieel na inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring samen met uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u de partnerschapsregistratie ontbinden via de rechter.

Wilt u in Nederland scheiden? Dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit kan ook als u in het buitenland bent getrouwd. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Dit besluit heet de echtscheidingsbeschikking.

Om een echtscheiding in te schrijven, klikt u op de knop 'Inschrijven' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.