Bewijs van in leven zijn

Omschrijving

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  1. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze volstaat in Nederland in veel gevallen als bewijs van in leven zijn en kunt u online aanvragen, zie hiervoor de link onder 'Bekijk ook' rechts van deze pagina.
  2. De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen. U kunt de attestatie de vita direct meenemen.

Hoe werkt het?

Om de attestatie de vita aan te vragen, klikt u op de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat moet ik doen?

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • brief van uw pensioenfonds (optioneel)

Wat kost het?

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kost € 12,90.

Is het bewijs van in leven zijn voor uw pensioen? Dan is het gratis.