Bewijs van in leven zijn

Omschrijving

Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita, is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  1. Bewijs van in leven zijn, is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hierop staat dat u bent ingeschreven als in leven. U kunt dit bewijs alleen gebruiken in Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. Zie hiervoor de link onder het menu 'Bekijk ook' rechts op deze pagina.
  2. De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een internationaal bewijs van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen. U kunt de attestatie de vita direct meenemen.

Hoe werkt het?

Om de attestatie de vita aan te vragen, klikt u op de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat moet ik doen?

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • brief van uw pensioenfonds (optioneel)

Wat kost het?

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kost € 13,80.

Is het bewijs van in leven zijn voor uw pensioen? Dan is het gratis.