Begraven

Omschrijving

De uitvaartondernemer of een nabestaande dient een grafaanvraag in. Op de grafaanvraag staan de personalia van de overledene, de overlijdensdatum en -plaats, de opdrachtgever (de nabestaande of de rechthebbende), de datum, het tijdstip, de keuze van de begraafplaats en het soort graf.

Wanneer een begraving plaatsvindt in een bestaand graf (bijzetting), wordt de begraafplaatsadministratie geraadpleegd en informatie vastgelegd inzake de rechthebbende en de resterende duur van het eerder verleende grafrecht. De ambtenaar burgerlijke stand verstrekt het verlof tot begraven voor de betreffende begraafplaats.

Voorafgaand aan de uitvaart is de uitvaartondernemer verplicht het verlof tot begraven te kunnen overleggen aan de begraafplaatsbeheerder op de begraafplaats.

Voor gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland

Hoe werkt het?

Om een grafaanvraag te doen, maakt u een afspraak via de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Kosten begraven (duur van een uur op begraafplaats inclusief gemeentelijk voorloper):

  • voor een persoon van één jaar of jonger € 422,40
  • voor een persoon jonger dan 12 jaar € 454,90
  • voor een persoon van 12 jaar en ouder € 696,50

Voor het begraven op buitengewone uren (op maandag tot en met vrijdag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.00 uur) worden de kosten verhoogd met 75 %.

Bij overschrijding van de tijd op een van de begraafplaatsen, per vijftien minuten of een gedeelte daarvan:

  • voor een persoon van één jaar of jonger € 105,40
  • voor een persoon jonger dan 12 jaar € 113,50
  • voor een persoon van 12 jaar en ouder € 174,10