Aanleg grafkelder

Omschrijving

Het is mogelijk een vergunning aan te vragen voor het, voor eigen rekening, aanleggen van een grafkelder. In een grafkelder, gebouwd op de oppervlakte van een graf of graven, mag een gelijk aantal lijken worden begraven als er graven voor de bouw van die kelder zijn uitgegeven.

Op de begraafplaatsen in Zierikzee, Bruinisse en het nieuwe gedeelte van ‘Vredehof’ te Burgh-Haamstede mogen maximaal twee stoffelijke overschotten boven elkaar worden begraven in de grafkelder. Op de overige begraafplaatsen mogen in de grafkelder de stoffelijke overschotten alleen naast elkaar begraven worden.

De werkzaamheden en de daaruit voortkomende kosten voor het openen, onderhouden en sluiten van een grafkelder zijn voor rekening van de rechthebbende.

Grafkelders mogen uitsluitend worden aangebracht door deskundige personen en onder toezicht van de beheerder.

Een grafkelder is alleen toegestaan in een particuliere grafruimte en is voorzien van een betonnen binnenring en dekplaat. De grafkelder wordt na plaatsing waterdicht afgewerkt.

In het tarief voor de aanleg van de grafkelder, zijn ook de kosten opgenomen om de grafkelder op een later tijdstip te verwijderen.

Voor de gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland.

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Een vergunning voor de aanleg van een grafkelder kost € 961. Afhankelijk van het aantal graven wordt dit bedrag verhoogd met de kosten voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf.

De kosten worden verhoogd als het aantal af te voeren kubieke meters grond voor de aanleg van een grafkelder meer is dan 0,5 kubieke meter. Per kubieke wordt dan €106,50 in rekening gebracht.