Starterslening

Omschrijving

Als nieuwkomer op de woningmarkt wilt u niets liever dan een eigen huis kopen. Daar is veel geld voor nodig. De gemeente Schouwen-Duiveland kan u hierbij de helpende hand bieden via een starterslening.

Wat houdt de starterslening in?

Kort gezegd: de starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen. Hiervoor gelden de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, eventueel uw eigen vermogen en de hoogte van de aankoopsom van de woning. Als starter kunt u maximaal 20 % van de aankoopsom van de woning lenen, maximaal € 36.000.

In het begin hoeft u geen rente en aflossing over de starterslening te betalen. Dat scheelt behoorlijk in de woonlasten. U gaat pas na drie jaar rente en aflossing betalen. Tenminste, als uw inkomen intussen voldoende is gegroeid. Is dat niet het geval dan betaalt u een maandlast die past bij het inkomen dat u op dat moment hebt.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om voor de starterslening in aanmerking te komen:

  • u woont in de gemeente Schouwen-Duiveland en u bent bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen
  • u bent 18 jaar of ouder en verblijfsgerechtigd (met verblijfsvergunning)
  • u bent inwonend en u hebt nog nooit zelfstandig gewoond 

of

  • u woont in een huurwoning (let op: bij toekenning bij een starterslening moet u deze huurwoning vrijmaken voor een nieuwe huurder) en hebt niet eerder een zelfstandige koopwoning gehad
  • u studeert elders, maar u wilt binnen een jaar na afronding van de studie of school opnieuw in de gemeente Schouwen-Duiveland vestigen. Voor de aanvang van de studie moet u minimaal drie aaneengesloten jaren in de gemeente Schouwen-Duiveland hebben gewoond
  • de totale koopsom (dus inclusief alle kosten: verwervingskosten en verbeterkosten) van de bestaande woning mag niet meer dan € 180.000 bedragen
  • u moet in het bezit zijn van een getekende voorlopige koopovereenkomst van de aan te kopen woning, voordat u een starterslening kunt aanvragen

Maximaal 50 % van het jaarlijks budget kan verleend worden aan niet in de gemeente woonachtige personen, die niet eerder een zelfstandige koopwoning hebben gehad. Is er sprake van twee aanvragers, dan geldt dat één van beide aanvragers woonachtig moet zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Hoe werkt het?

Om de starterslening aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina. U wordt bij de gemeente als aanvrager geregistreerd. Registratie is belangrijk, omdat er per jaar een maximum is gesteld aan het aantal leningen dat de gemeente kan toekennen. De registratiedatum geeft de volgorde van binnenkomst aan en is bepalend voor het al dan niet toekennen van een starterslening.

Voor het aanvragen van een starterslening hebben we gegevens nodig van uw huidig woonadres en uw aan te kopen woning. Daarnaast moet u een kopie toevoegen van de getekende voorlopige koopovereenkomst. Als u deze gegevens hebt ingevuld, sturen wij u een aanvraagset toe per post. U moet het volledige aanvraagset met stukken terugsturen naar de gemeente.

Wij sturen de aanvraag door naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij beoordelen de aanvraag en adviseren de gemeente om de aanvraag toe te kennen (met vermelding van de hoogte van de starterslening) of af te wijzen. Daarna krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief voor een starterslening (met het bedrag, de looptijd en het rentepercentage) of een afwijzing. Bij toewijzing wordt er door SVn een hypotheekofferte gemaakt en worden de benodigde stukken in orde gemaakt voor de notaris.

aanvraag