Starterslening

Omschrijving

Als nieuwkomer op de woningmarkt wilt u niets liever dan een eigen huis kopen. De gemeente Schouwen-Duiveland kan via een starterslening helpen.

Wat is een starterslening?

Met een starterslening overbrugt u het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Hiervoor gelden de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Uw inkomen (en eigen vermogen) én de hoogte van de aankoopsom van de woning bepalen de hoogte van de starterslening. Als starter kunt u maximaal 20% van de aankoopsom van de woning lenen, met een maximum van €36.000.

Voordelen starterslening:

 • U kunt als nieuwkomer op de woningmarkt een eigen huis kopen.
 • U gaat pas na drie jaar rente en aflossing betalen. Maar alleen als uw inkomen intussen voldoende is gegroeid. Als dit niet het geval is, dan betaalt u een maandlast die beter past bij uw inkomen op dat moment.

Voorwaarden aanvrager starterslening:

 • U woont in de gemeente Schouwen-Duiveland en u bent bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Zijn er twee aanvragers, dan moet één van beide aanvragers in de gemeente Schouwen-Duiveland wonen.
 • U bent 18 jaar of ouder en u hebt een verblijfsvergunning
 • U bent inwonend en u hebt nog nooit zelfstandig gewoond.

Of:

 • U woont in een huurwoning en u hebt niet eerder zelf een koopwoning gehad.
 • Als u gebruik maakt van een starterslening moet u deze huurwoning vrijmaken voor een nieuwe huurder.
 • U studeert elders, maar u wilt binnen een jaar na afronding van uw studie weer op Schouwen-Duiveland gaan wonen. Voor de aanvang van de studie moet u minimaal drie aaneengesloten jaren in de gemeente Schouwen-Duiveland hebben gewoond.

Overige voorwaarden:

 • De totale koopsom mag niet meer dan € 180.000 bedragen.
 • U moet een getekende voorlopige koopovereenkomst van de te kopen woning hebben, voordat u een starterslening kunt aanvragen.

Maximaal 50% van het jaarlijkse budget voor de starterslening kan verstrekt worden aan starters die niet in de gemeente wonen en die niet eerder een koopwoning hebben gehad.

Hoe werkt het?

Om een starterslening aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina. U wordt dan als aanvrager geregistreerd. Per jaar is er een maximum aan het budget dat beschikbaar is voor startersleningen, daarom worden aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. De registratiedatum bepaalt in belangrijke mate het wel/niet toekennen van een starterslening.

Vermeld in uw aanvraag de vereiste gegevens van uw huidige woonadres en de woning die u wilt kopen. Voeg ook een kopie van de getekende voorlopige koopovereenkomst toe.

Als u de aanvraag hebt afgerond, ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en kunt u de starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) via svn.nl.

Afhandeling door SVn

Het SVn beoordeelt de aanvraag en adviseert de gemeente om de aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Bij een toewijzing maakt het SVn een hypotheekofferte en maakt de benodigde documenten in orde voor de notaris. Ook vermeldt de SVn het bedrag van de starterslening.

Meer informatie

Kijk op de website van svn.