Gebruiksverzoek gemeentelijke gebouwen

Omschrijving

Huurt of gebruikt u een gebouw in eigendom van de gemeente? Laat het weten als de gemeente kan helpen met het verbeteren van het gebruik.

U kunt bijvoorbeeld een verzoek doen voor het toegankelijk(er) maken van het gebouw voor mindervaliden, het aanvragen van extra verlichting etcetera.

Hoe werkt het?

Om een verzoek in te dienen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Uw verzoek wordt in behandeling genomen door de cluster Centrale beheersorganisatie Gebouwen (CBG). De gemeente beslist over uw verzoek of neemt contact met u op om een afspraak te maken.