Digitaal indienen zienswijze

Omschrijving

Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.

Hoe werkt het?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit, of een ontwerp-besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

De gemeente houdt in haar uiteindelijke afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Als uw zienswijze is afgewezen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

Wat moet ik doen?

Klik op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina om een zienswijze in te dienen.

De zienswijze dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden ingediend. Meestal is dat zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt. 

Wat kost het?

Voor het indienen van een zienswijze worden geen leges in rekening gebracht.