Bouwplannen ter inzage

Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt deze plannen inzien. Nieuwe bouwplannen worden vermeld in weekkrant Wereldregio en gepubliceerd op deze website.

Om een vergunning voor het bouwen te krijgen, moet de aanvrager bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, een situatietekening en eventuele rapporten en berekeningen. Deze gegevens kunt u inzien.

Heeft de gemeente een vergunning verleend en wilt u hiertegen bezwaar maken?

Inzage in de bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit, kan inzage in de bouwplannen u helpen bij uw motivatie waarom u bezwaar maakt.

Om een bouwplan in te zien, belt u met het cluster Vergunningverlening via telefoonnummer (0111) 452 000.