Bodeminformatie opvragen

Wilt u weten of er op een perceel bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, een brandstoftank heeft gelegen of andere bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden? Dan kunt u het bodeminformatiesysteem raadplegen.

Bodeminformatie kan nodig zijn bij de aanvraag van een vergunning, bij het verrichten van graafwerkzaamheden of bij aan- en verkoopsituaties.

Bodeminformatie van de gemeente is openbaar en kan gratis worden ingezien.

In het menu selecteert u hoe u wilt zoeken (via kaart, adres of kadaster). Vervolgens kunt u de opgevraagde informatie direct op het scherm laten weergeven of deze per e-mail versturen.

Deze rapportagetool genereert een samenvatting van de aanwezige informatie op de geselecteerde locatie(s). Ook bevinden zich links naar achterliggende rapporten als deze aanwezig zijn.

Indien u niet de informatie gevonden hebt waar u naar op zoek was, kunt u een informatieverzoek indienen. Klik op de link 'Informatieverzoek ruimtelijke omgeving' in het rechtermenu onder 'Bekijk ook'.