Bestemmingsplan

Omschrijving

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming (zoals een bedrijfsfunctie of een woonfunctie) een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren.

Het bestemmingsplan geeft u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

Hoe werkt het?

Is er voor het door u gezochte gebied nog geen bestemmingsplan. Dan kunt u een formeel bestemmingsplan verzoek indienen via de knop 'Formeel bestemmingsplan verzoek'.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Voordat u een formeel verzoek voor een bestemmingsplan doet kunt u nakijken of er reeds een bestemminsplan voor het gebied is gemaakt. Bestemmingsplannen vanaf 2010 kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Hebt u het bestemmingsplan niet gevonden, dan kunt u een informatieverzoek indienen.