Bestemmingsplan

Omschrijving

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming (zoals een bedrijfsfunctie of een woonfunctie) een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren.

Het bestemmingsplan geeft u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

Hoe werkt het?

Bestemmingsplannen vanaf 2010 kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Hebt u het bestemmingsplan niet gevonden, klik dan op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.