Asbest verwijderen, maximaal 35 m2

Omschrijving

Asbesthoudende materialen die u zelf mag afvoeren

In de volgende gevallen mag het asbest uit een woning naar de milieustraat afgevoerd worden:

  • als geheel te verwijderen geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien of gespijkerde platen),
  • asbesthoudende vloertegels,
  • niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Het asbest wordt verwijderd uit een particuliere woning of (bij)gebouw. Deze gebouwen mogen niet gebruikt worden voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het totaal van het te verwijderen asbest mag niet meer dan 35 m² per perceel bedragen.

In deze gevallen is geen asbestinventarisatie nodig.

Let op! Het asbesthoudende materiaal mag alleen zonder breken, scheuren of knippen worden verwijderd. Gaat het om bijvoorbeeld gelijmde vloertegels, dan mag u deze tegels niet meer zelf verwijderen. Er komen anders onnodig veel asbestvezels vrij die uw woning besmetten.

Ander asbesthoudend materiaal

Voor het verwijderen van andere soorten asbest zijn andere regels van toepassing. Zo kunnen sommige andere asbesthoudende materialen bij de milieustraat worden aangeboden zonder bewijs van melding, zoals:

  • asbesthoudende elektronische apparatuur
  • onbeschadigde asbesthoudende voorwerpen die kleiner zijn dan 1 m². Zoals bloembakken, tuinornamenten, warmhoudplaatjes en dergelijke. Deze voorwerpen dienen bij het aanbieden wel in de bij de milieustraat verkrijgbare folie ingepakt te zijn.

Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbesthoudend materiaal is meestal de regeling van toepassing, zoals deze geldt voor verwijdering van meer dan 35 m² asbest. Zie onder 'Bekijk ook' de link naar de pagina 'Asbest verwijderen, meer dan 35 m²'.

Hoe werkt het?

Wilt u maximaal 35 m² aan asbest verwijderen? Dan heeft u daarvoor een bewijs van melding nodig.

Om een bewijs van melding aan te vragen, klikt u op de knop 'Asbest melden' in het rechtermenu op deze pagina. Het bewijs ontvangt u vervolgens per post.

U kunt ook bellen naar de Servicelijn, telefoonnummer (0111) 452 111. Op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Wat moet ik doen?

Met het bewijs kunt u asbestfolie kopen bij de milieustraat. De folie kost € 1,50 per m².

U verpakt het asbest thuis met de speciale folie en vervolgens levert u het ingepakte asbest in bij de milieustraat.

Wat kost het?

Aan een bewijs van melding zijn geen kosten verbonden.