Afval

Omschrijving

Op Schouwen-Duiveland produceren we jaarlijks gemiddeld 300 kilo aan huishoudelijk restafval per huishouden. Volgens landelijke richtlijnen moet dit in 2020 teruggebracht zijn naar 100 kilo per huishouden. Daarom introduceert de gemeente Schouwen-Duiveland met ingang van 1 januari 2018 ‘Afval scheiden loont’, een manier van afvalinzameling waarmee we onze inwoners willen stimuleren en faciliteren hun afval beter te scheiden.

Hoe werkt het?

In het restafval, dat u in de grijze rolemmer stopt of naar een ondergrondse container brengt, blijkt vaak nog veel afval te zitten dat opnieuw gebruikt kan worden. Daarnaast is het verwerken van restafval duur en erg belastend voor het milieu. Het minder vaak aanbieden van restafval (dus uw grijze rolemmer buiten zetten) zorgt voor minder kosten om afval te verwerken, is beter voor het milieu en het kan u zelfs geld opleveren.

Kortom: afval scheiden loont!

Nieuwe rolemmers

In het najaar van 2017 worden alle grijze rolemmers vervangen door een grijze rolemmer van 240 liter met een chip. Deze chip registreert hoe vaak de grijze rolemmer wordt geleegd. Dit omdat u vanaf 1 januari 2018 betaalt voor het aantal keer dat u de rolemmer door ons laat legen. Heeft u nu al een grijze en groene rolemmer? Dan krijgt u ook een rolemmer voor uw plastic afval en drankkartons (PD afval). Hier hoeft u niets voor te doen.

Vragen over de nieuwe rolemmers

Voor vragen over de rolemmers kunt u contact opnemen met de helpdesk van DVL, via het gratis nummer (0800) 020 10 44.

Vragen over afvalinzameling

Meer informatie over ‘Afval scheiden loont’ vindt u in deze folder.

Heeft u vragen of wilt u iets melden? Klik dan op de knop ‘Melding Servicelijn’ in het rechtermenu op deze pagina. Daar vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen over ‘Afval scheiden loont’. U kunt de Servicelijn ook telefonisch bereiken op telefoonnummer (0111) 452 111. De Servicelijn is op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Wat kost het?

Nieuwe rolemmers zijn gratis

Zowel de nieuwe grijze rolemmer als de rolemmer voor het plastic afval en drankkartons zijn gratis.

Afvalstoffenheffing

De opbouw van de afvalstoffenheffing wordt anders. Tot nu toe betaalde u jaarlijks een vast tarief. Vanaf 1 januari 2018 bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief en een variabel deel. Het basistarief is een vast bedrag en voor elk huishouden hetzelfde. Daarnaast betaalt u voor het aantal keer dat u uw grijze rolemmer door ons laat legen of restafval in de ondergrondse container stopt.

Op dit moment zijn de exacte bedragen van de afvalstoffenheffing nog niet bekend. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland beslist eind dit jaar over de daadwerkelijke hoogte van de tarieven. We informeren u zodra de tarieven zijn vastgesteld