Milieubeleid

Informatie over het gemeentelijk milieubeleid, natuur en landschap en waterbeheer

De gemeenteraad heeft op verschillende terreinen gemeentelijk milieubeleid vastgesteld. Dit is vastgelegd in verschillende modules.  

Bodem

De gemeente heeft een gemeentelijk bodembeleid vastgesteld. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld waardoor het voor een ieder inzichtelijker wordt wat de kwaliteit van de bodem is en wat er mee kan. 

Externe veiligheid

Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen levert risico’s op. Op Schouwen-Duiveland valt het gebruik van gevaarlijke stoffen mee. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen geeft geen groot risico. Toch wil de gemeente streven om dit risico nog kleiner te maken. 

Energie en Klimaat

De gemeente heeft een ambitie om energieneutraal te worden. In de vastgestelde beleidsmodule kunt u lezen hoe de gemeente denkt dit te gaan bereiken. Daarnaast treft u hier de regelingen die bij de gemeente van toepassing zijn over onder andere subsidie voor energiebesparende maatregelen.

Geluid en Stilte

Schouwen-Duiveland is een gemeente waar nog stille plaatsen zijn. Over het algemeen is het een stille gemeente. Deze kwaliteit wil de gemeente  dan ook graag behouden. Om hier echt werk van te maken heeft de gemeente de geluidsmodule 'Geluid en Stilte' vastgesteld. Daarnaast zijn er uitvoeringsregels vastgesteld.

Licht en duisternis

Op enkele plaatsen in Nederland kunt u nog echt genieten van de duisternis. Op Schouwen-Duiveland kan dit ook. Men kan ’s nachts een schitterende sterrenhemel bewonderen. Maar de duisternis is niet alleen mooi, duisternis is ook erg belangrijk voor een goede gezondheid van mens en dier. Daarom heeft de gemeente beleid opgesteld om de duisternis te behouden. 

Luchtkwaliteit

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft erg schone lucht. Dit is een kwaliteit die de gemeente graag wilt behouden. Natuurlijk is de gemeente voor een deel afhankelijk van de omgeving. Maar voor het deel waar de gemeente wel invloed op kan uitoefenen, wil ze dit ook doen.

(Milieu)zoneringen

Bij de ruimtelijke ordening wordt vaak gebruikt gemaakt van zones, voornamelijk om te vermijden dat er binnen een bepaalde afstand activiteiten (onder andere bouw) plaatsvinden die storend zijn of soms zelfs overlast geven van of aan de bestaande activiteit.

Waterbeheer

De gemeente Schouwen-Duiveland wordt omgeven door water. Water is dan ook erg belangrijk. Denk alleen maar aan strandbezoek, watersport en duiksport. Maar ook het water binnen de dijken is belangrijk voor een prettige leefomgeving. U leest hier wat de gemeente doet om het water goed te beheren. 

MILIEUJAARVERSLAGEN 

Ieder jaar maakt de gemeente een milieujaarverslag.  

MILIEUBELEIDSVERKLARING 

Download hier de milieubeleidsverklaring.

NATUUR EN LANDSCHAP

Onze gemeente is een groene gemeente met veel buitengebied. Daarnaast bestaat onze gemeente uit veel water. Het water omringt ons en zorgt voor fraaie landschappen. Ook de agrariërs werken mee aan een fraai afwisselend landschap. De aanwezige natuurgebieden zorgen daarnaast voor een mooi gebied waar de stilte beleefd kan worden, maar waar ook de rust gevonden wordt door dieren en planten. Natuur en landschap zijn belangrijke zaken voor onze economie die voor een groot gedeelte bestaat uit de inkomsten uit recreatie en landbouw. De gemeente heeft dit landschap nodig. Daarom is het zaak om dit landschap niet te verkwanselen. In sommige gevallen is het beschermd door de natuurwetgeving, maar vaak ook niet.

Het is een doel van de gemeente om het landschap te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat doet de gemeente onder meer door een uitvoeringsprogramma’s voor het landelijk gebied waaronder andere de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan  door is ontstaan.