Collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in goede harmonie en op constructieve wijze formatiebesprekingen gevoerd. Dit was tussen de fracties van Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA/CU, SGP en GroenLinks. De coalitiepartijen hebben het Collegeprogramma 2018 - 2022 gepresenteerd.

Het collegeprogramma kunt u hieronder downloaden: