Waterveiligheid

Het langetermijnbeleid voor de veiligheid van de primaire waterkeringen is door het Rijk vastgelegd in de Deltabeslissing Waterveiligheid. Dit is een onderdeel van het Deltaprogramma. Bij de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is het uitgangspunt dat we in 2050 geen last meer mogen hebben van het water. Het beleid dat daarvoor nodig is moet in 2020 vastgelegd zijn.

De primaire waterkeringen zijn de belangrijkste waterkeringen. Ze bieden direct bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit:

  • de Noordzee
  • de Oosterschelde
  • het IJsselmeer
  • het Volkerak-Zoommeer
  • het Grevelingenmeer