Bomen

Schouwen-Duiveland heeft een groen karakter. Bomen dragen daar in belangrijke mate aan bij.

In het Bomenbeleidsplan (pdf, 18 MB) hebben we vastgelegd hoe we met bomen om willen gaan. De bijlagen (pdf, 38 MB) beschrijven concrete plannen. Bij herinrichting proberen we bomenstructuren te herstellen of aan te brengen op basis van voorstellen in het bomenbeleidsplan.