Landschap en natuur

Onze gemeente is een groene gemeente met veel buitengebied. Daarnaast bestaat onze gemeente uit veel water. Het water omringt ons en zorgt voor fraaie landschappen.

Ook de agrariërs werken mee aan een fraai afwisselend landschap. De aanwezige natuurgebieden zorgen voor een mooi gebied waar de stilte beleefd kan worden. Waar ook de rust gevonden wordt door dieren en planten. Natuur en landschap zijn belangrijke zaken voor onze economie. Voor een groot gedeelte bestaat onze economie uit de inkomsten uit recreatie en landbouw. De gemeente heeft dit landschap nodig. Daarom is het zaak om dit landschap niet te verkwanselen. In sommige gevallen is het beschermd door de natuurwetgeving, maar vaak ook niet.

Het is een doel van ons om het landschap te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat doet wij onder meer met uitvoeringsprogramma’s voor het landelijk gebied. Onder andere is de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan hieruit ontstaan.  

Meer informatie over Landschap en natuur volgt zo spoedig mogelijk.