Samenwerkingspartners

Alleen samen kunnen we Schouwen-Duiveland in 2040 energieneutraal maken. Iedereen, wij, ondernemers en inwoners gebruiken energie. We moeten daarom de handen ineen slaan. 

Onze partners

Inspiratieteam

Verschillende organisaties, bedrijven en andere partijen hebben meegedacht over de gemeentelijke energie-agenda. Ook denken zij mee over de uitvoering van deze agenda. Het gaat om onder andere de volgende organisaties:

  • Hogeschool Zeeland
  • Samangroup
  • Energieke regio
  • Zeeuwse Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
  • Traduco
  • RVO
  • Enduris
  • Zeeuwland

Duurzaam bouwloket

Wij ondersteunen het digitale Duurzaam Bouwloket. Dit loket geeft gratis en onafhankelijk informatie over energiebesparende maatregelen en subsidies en financieringsregelingen.

Energie Werkt Schouwen Duiveland

Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) ondersteunt de gemeente Schouwen-Duiveland om haar ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn te bereiken. Het is een uniek samenwerkingsverband op initiatief van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD) en werkvoorzieningsbedrijf De Zuidhoek. De coöperatie zet concrete stappen op weg naar een groener, duurzamer en uiteindelijk energieneutraal eiland. Het daagt ondernemers uit om de doelstelling samen waar te maken. In het kader van de Participatiewet biedt EWSD kansen voor het laten instromen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland ondersteunt de gemeente met het benaderen van eigenaren, het uitzetten van acties en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor inwoners die wonen in een monument.

Energie Service Punt Zeeland

Het Energieservicepunt Zeeland is hét platform voor lokale duurzame energie-initiatieven. In het Energieservicepunt Zeeland werken de Zeeuwse Milieufederatie, ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds samen om Zeeuwse initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie en energiebesparing te ondersteunen, verbinden en te positioneren.

Zeeuwind

Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie. De doelstelling van Zeeuwind is het gebruik van duurzame energie, zoals zon en wind in Zeeland te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare omgeving.

Platform Energiek Zeeland

Platform Energiek Zeeland heeft als doel om de woningverduurzaming in Zeeland te versnellen. Voor consumenten is verduurzaming echter geen doel op zich. Voor hen gaat het om de samenhang tussen het vergroten van de leefbaarheid, zowel qua comfort, klimaat als energiekosten, en de vitaliteit van de straat en de wijk. Platform Energiek Zeeland speelt hierop in.

Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland

Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg helpt projecten rondom mobiliteit op Schouwen-Duiveland (verder) op weg en zoekt daarbij naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen, om al werkend te komen tot een ‘eilandelijk mobiliteitsnetwerk’. Het platform is een samenwerking tussen Gemeente, Provincie en lokale initiatiefnemers op Schouwen-Duiveland.