Duurzame mobiliteit

Schouwen-Duiveland probeert het vervoer op het eiland toekomstbestendig te maken. Dit doen we door in te zetten op duurzame brandstoffen en een netwerk van vervoer dat aansluit op de behoefte van onze inwoners en bezoekers.

Oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Wilt u een laadpaal aanvragen?

Wilt u in uw buurt een laadpaal voor uw elektrische voertuig? Dan is het goed om te weten dat u hiervoor terecht kunt bij  CZAV of Allego. Deze organisaties dienen dan bij de gemeente een verzoek voor het plaatsen van een laadpaal in. De gemeente Schouwen-Duiveland plaatst zelf geen laadpalen. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen bij CZAV vindt u hier. Via openbaarladen.nl vindt u meer informatie en het digitale aanvraagformulier van Allego.

Locaties laadpalen

Als gemeente hebben we mogelijke locaties voor laadpalen bepaald. Als er een verzoek wordt gedaan voor een laadpaal op een andere locatie, bekijken we of dit mogelijk is. Houd er rekening mee dat dit enige tijd kan duren.

Ik kan voor mijn auto een laadpaal krijgen. Maar hoe zit dat als ik zelf geen oprit of plek heb?

In dat geval kunt u alleen op gemeentegrond door een externe partij een laadpaal laten plaatsen. Als u een oplaadpunt in de openbare ruimte wilt, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij een CZAV of Allego.  Het is namelijk niet toegestaan dat particulieren zelf voor een laadpaal kabels over of onder de openbare weg  leggen of een kabelgoot aanbrengen. Dit mag niet in verband met eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld als iemand over een kabel komt te vallen. Bovendien zijn alle kabels en leidingen die in de grond in Nederland liggen opgenomen in een databank. Bij graafwerkzaamheden is dan na te gaan welke kabels er in de grond liggen. Kabels die door particulieren zijn aangelegd worden niet in deze databank opgenomen.

Hoeveel tijd zit er tussen het aanvragen van en het plaatsen van een e-laadpaal?

U moet er rekening mee houden dat een laadpaal ongeveer zes maanden na het aanvragen geplaatst wordt. Ook is het goed om te weten dat CZAV of Allego pas met een aanvraag aan de slag kan gaan als er een geldig eigendoms- of leasecontract van het voertuig bij zit. Zodra zij het contract binnen hebben, doen zij een aanvraag bij de gemeente.

Waar moet ik opladen zolang er nog geen laadpaal bij mij in de buurt is?

Dan vragen we tot die tijd van een andere laadpaal gebruik te maken.

Wat als de dichtstbijzijnde laadpaal druk bezet is?

Als een (toekomstige) laadpaal regelmatig bezet is, dan kunt u CZAV of Allego verzoeken een extra laadpaal te plaatsen.

Platform duurzame mobiliteit Zeeland

Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg helpt projecten rondom mobiliteit op Schouwen-Duiveland (verder) op weg. Het zoekt naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen, om te komen tot een ‘eilandelijk mobiliteitsnetwerk’. Het platform is een samenwerking tussen de gemeente, provincie Zeeland en lokale initiatiefnemers op Schouwen-Duiveland.