Duurzame energieopwekking

In de gemeente Schouwen-Duiveland worden verschillende vormen van duurzame energie opgewekt.

Windenergie

Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4.000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark van 34 windturbines van ongeveer 3 - 4 MW op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Het park zal voldoende energie produceren om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. 

Windpark Roggenplaat

Op de Roggenplaat heeft E-Connection  6 windturbines van 3 - 4 MW geplaatst.

Windpark Zierikzee

Nabij Zierikzee zijn door Saman Energiq in totaal 3 windturbines van 3 MW gerealiseerd die groene stroom opwekken voor duizenden huishoudens.

Zonne-energie

Subsidie voor zonnepanelen

Wilt u uw huis verduurzamen door zonnepanelen op uw dak te plaatsen? Dan kunt u misschien wel subsidie van ons krijgen.

De energiekosten worden de laatste tijd alleen maar hoger. Deze kosten kunt u terugbrengen door minder energie te gebruiken, of door zelf duurzame energie op te wekken. Zeker met de huidige energieprijzen wordt het steeds aantrekkelijker om (een gedeelte van) uw elektriciteitsvraag zelf op te wekken door zonnepanelen op uw dak te plaatsen.

Om dit voor u nog interessanter te maken, heeft de gemeenteraad besloten om geld (subsidie) beschikbaar te stellen. Iedereen die besluit om op zijn of haar dak zonnepanelen te leggen, kan hiervoor éénmalig een bijdrage van € 250 bij de gemeente aanvragen.

Zonnepark Zierikzee

Zonnepark Zierikzee is in 2018 gerealiseerd door Saman Groep. Het ligt naast het industrieterrein van Zierikzee. Met een oppervlakte van 12,8 hectare en 41.000 zonnepanelen levert dit zonnepark energie voor 4.200 huishoudens, wat gelijk staat aan ongeveer 13.750.000 kilowattuur per jaar.

Postcoderoos Brouwershaven

In april 2017 is op initiatief van de Corporatie Energie Werkt Schouwen-Duiveland de 1e postcoderoos van start gegaan. Een groep inwoners uit Brouwershaven en omgeving wekken gezamenlijk duurzame zonne-energie op doordat zij 90 zonnepanelen hebben geplaatst op het dak van een landbouwschuur.

Postcodestroom Bruinisse

V.V. Bruse Boys aan de Nijverheidsweg in Bruinisse heeft haar dak beschikbaar gesteld voor een collectief zonnepanelenproject. Dit in samenwerking met de Samangroep en Postcodestroom. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Postcodestroom Zierikzee

Wij hebben ons pand aan de Industrieweg in Zierikzee ter beschikking gesteld voor een collectief zonnepanelenproject. Op het dak komen 290 zonnepanelen die beschikbaar zijn voor omwonenden en geïnteresseerden middels de postcoderoosregeling. Dit project is in samenwerking met ons en Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) tot stand gekomen en wordt gefaciliteerd door de Saman Groep.  Meer informatie is te vinden op samangroep.nl.

Postcodestroom de Westhoek

Op initiatief van Vereniging Westenschouwens Welvaren, stelt camping Duinoord een dak in Burghsluis beschikbaar voor het plaatsen van 300 zonnepanelen. Meer informatie is te vinden via Saman Groep.

Bodemenergie en aardwarmte

Aardwarmte

Aardwarmte (geothermie) uit dieper gelegen aardlagen wordt in Nederland gebruikt sinds 2007. De diepte van de putten varieert tussen de 500 - 4.000 meter. Men pompt hierbij heet water omhoog dat, afhankelijk van de diepte, tussen de 40 - 120 graden celsius is. Men boort 2 putten of meer: 1 pompt warm water omhoog en 1 pompt het afgekoelde water weer terug in de grond. Door de diepte van de putten zijn er meer risico’s dan bij ondiepe bodemenergie. Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO.

Bodemenergie

Bodemenergie is een hernieuwbare energiebron die uit de ondergrond (< 500 meter) wordt gewonnen. Daarmee kunt u gebouwen koelen en verwarmen. Bodemenergie kan verdeeld worden in open- en gesloten systemen. De wet- en regelgeving voor open- en gesloten systemen verschilt. Meer informatie vindt u op de website van RVO - wet en regelgeving.

Meld uw bodemenergiesysteem bij de gemeente

Door de stijgende populariteit van gesloten bodemsystemen stijgt het aantal systemen. Dat kan voor problemen zorgen. Liggen er andere bodemenergiesystemen te dicht bij die van u? Dan kan de effectiviteit dalen en stijgt uw energieverbruik. Meld uw bestaande systeem dus bij ons aan. Wij registreren uw systeem. Bij toekomstige meldingen van bodemsystemen bij u in de buurt zorgen wij ervoor dat de systemen elkaar niet verstoren. Dit beschermt ook uw systeem tegen mogelijke verstoringen. Betrouwbare registratie van bodemenergiesystemen heeft nog een voordeel: zo kunnen wij een overzicht maken van de bodemenergiesystemen bij u in de buurt. U kunt uw bodemenergiesysteem bij ons melden door een e-mail te sturen onder vermelding van melding bodem energiesysteem.

Aquathermie

Wij hebben de haalbaarheid van thermische energie onderzocht als alternatief voor aardgas. Na een 1e oriëntatie blijkt dat thermische energie best een gedeelte van de warmtevraag in onze gemeente kan opvangen als vervanging van aardgas. We werken dit nu verder uit. Meer informatie leest u op de pagina 'Aquathermie'.