Bodem

Onze gemeente heeft een bodembeleid. Ook zijn er verschillende instrumenten om de kwaliteit van de bodem inzichtelijk te maken en wat er mee kan.

Bodemkwaliteitskaarten en nota bodembeheer

De bodemkwaliteitskaart bevat de technisch-inhoudelijke onderbouwing voor het grondstromenbeleid. De beleidsregels zijn vastgelegd in de Nota bodembeheer. De regelingen in de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart gelden voor iedereen die in Schouwen-Duiveland te maken krijgt met graafwerkzaamheden, grondverzet of toepassen van grond en bagger binnen de gemeente.

Beleid niet gesprongen explosieven

Wij beschikken over een nota en beleidskaart met hierin de locaties waar mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE’s) in de bodem kunnen voorkomen. De kaart is opgesteld op basis van historisch onderzoek en wordt regelmatig geactualiseerd.

Bodeminformatie opvragen

Wilt u weten of er op een perceel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden? Bijvoorbeeld bodemonderzoek of dat er een brandstoftank heeft gelegen. Dan kunt u het bodeminformatiesysteem raadplegen. Bodeminformatie van de gemeente is openbaar en kan gratis worden ingezien.

Bodeminformatie kan nodig zijn bij de aanvraag van een vergunning, bij het verrichten van graafwerkzaamheden of bij aan- en verkoopsituaties. Indien u niet de informatie gevonden hebt waar u naar op zoek was, kunt u een informatieverzoek indienen.