Coronavirus - Overzicht gemeentelijke informatie

Op deze pagina geven we u informatie over het coronavirus, en een overzicht van alle berichtgeving van de gemeente over het coronavirus.

Aangepaste Dienstverlening gemeente 
We moeten samen de verdere verspreiding van het coronavirus zien te voorkomen. 
De gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar de dienstverlening in stand te houden, 
maar die is op enkele punten aangepast, dat zult u begrijpen. Lees verder

ZeelandVeilig heeft een overzicht opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Vind je hier geen antwoord op je vraag, bel dan naar het publieksinformatienummer coronavirus Rijksoverheid (0800) 1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Overige vragen kun je mailen aan ZeelandVeilig@vrzeeland.nl
Bekijk de liveblog van Zeeland Veilig voor actuele informatie over het coronavirus.
Op de website van GGD Zeeland staat informatie over de uitbraak van het coronavirus en het aantal besmettingen.

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE informatie OVER HET CORONAVIRUS:
 

De informatie is per categorie ingedeeld naar de volgende categorieën:

Ondernemers

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn verschillende maatregelen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken, op korte en lange termijn. 

Corona-regeling uitbreiding terrassen en bezorgen- en afhalen maaltijden verlengd

De regelingen voor het uitbreiden van horecaterrassen en bezorgen- en afhalen van maaltijden worden verlengd tot 1 januari 2022.
De opgestelde richtlijnen voor uitbreiding van terrassen van oktober 2020 zijn grotendeels hetzelfde gebleven, Aanvragen worden wederom getoetst aan de beleidsregels voor terrassen én aan de voor de uitbreiding opgestelde richtlijnen. Horeca-exploitanten die hun terras nog niet eerder hebben uitgebreid kunnen alsnog een terrasvergunning aanvragen. Zo’n 50 deden dit al, deze worden verlengd. Hiervoor hoeft de exploitant geen nieuwe aanvraag in te dienen. Voor de regelingen worden geen extra precariobelasting en leges in rekening gebracht. De gemeente hoopt op deze manier de horeca te steunen.
In de vergunning is opgenomen dat zolang de coronamaatregelen horeca-exploitatie niet toestaat de terrasvergunning niet gebruikt kan worden. De nieuwe coronamaatregelen staan wel toe dat maaltijden kunnen worden bezorgd en afgehaald.

Rijksoverheid

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid

Tijdelijke uitkering zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Een van de economische maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. 

Coronaloket van Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een Coronaloket geopend op www.kvk.nl/corona. Hier vindt u onder meer informatie over de regelingen en veelgestelde ondernemersvragen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). 

VNO-NCW Brabant/Zeeland

Ondernemers uit Zeeland kunnen voor informatie en hulp terecht bij ondernemersvereniging VNO-NCW. U kunt middels een formulier aangeven tegen welk acuut probleem u aanloopt en waarmee u écht geholpen bent. VNO-NCW gaat voor u aan de slag en kijkt in haar netwerk of er bedrijven zijn die u kunnen helpen. 

Ik moet digitaal

Dockwize helpt Zeeuwse ondernemers kosteloos bij het innoveren en digitaliseren van hun onderneming, om zo het hoofd boven water te houden. Daarom hebben zij in samenwerking met Provincie Zeeland het online platform ikmoetdigitaal.nl gelanceerd. Hier kunt u terecht met vragen die u kunt stellen in de chat, die 5 dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur bemand wordt door specialisten. 

Coronamonitor 

Er is een coronamonitor gemaakt voor Zeeland. De monitor geeft inzicht in de economische impact van de COVID-19 uitbraak. Het bevat een beschrijving en een duiding van de zichtbare en de te verwachten gevolgen voor Zeeland. De informatie is gebaseerd op actuele cijfers, beelden en analyses. 

_____________________________________________

Organisaties en (sport)verenigingen

Informatie en maatregelen voor organisaties, culturele instellingen, dorpshuizen en (sport)verenigingen

Uitstel van betaling voor gebruik, huur en zakelijke rechten

Diverse gebruikers, huurders en zakelijk gerechtigden mogen of kunnen vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen of slechts beperkt gebruik maken van gemeentegrond, gemeentewater en gemeentelijke opstallen. Totdat er meer duidelijkheid is omtrent de gevolgen van de maatregelen, verlenen wij deze gebruikers, huurders en zakelijk gerechtigden uitstel van betaling tot 1 mei 2021. Op onze website vindt u hier meer informatie over. 

Tegemoetkoming schade door corona voor cultuur-, kunst- en erfgoedsector, dorpshuizen, verhuurders van ruimten en kleine jeugd- en jongerenorganisaties

Vanaf 1 februari 2021 kunnen cultuur-, kunst- en erfgoedaanbieders, dorpshuizen, niet-commerciële verhuurders van ruimten en kleine jeugd- en jongerenorganisaties een aanvraag voor tegemoetkoming in de schade door corona(maatregelen) indienen bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Het betreft een tegemoetkoming voor de geleden schade in het jaar 2020.
Om de lokale en regionale sociale en culturele infrastructuur te borgen stelt het Rijk gemeenten in staat om organisaties te ondersteunen die als gevolg van COVID-19 in financiële problemen komen of dreigen te komen. De tegemoetkoming schade door COVID-19 is bestemd voor die organisaties waarvoor vanuit het Rijk compensatiegelden zijn ontvangen: cultuur-, kunst- en erfgoedsector, dorpshuizen, verhuurders van ruimten en kleine jeugd- en jongerenorganisaties.

De aanvraag ‘tegemoetkoming schade door COVID-19’ kan alleen van 1 tot en met 28 februari 2021 ingediend worden.

_____________________________________________

Algemene informatie

Informatie voor inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De TONK is een financiële regeling van de Rijksoverheid voor huishoudens die door de coronamaatregelen minder inkomen hebben en daardoor hun woonkosten (huur, hypotheekrente, kosten van elektriciteit, gas en water) niet meer kunnen betalen. De gemeente Schouwen-Duiveland voert deze regeling uit voor inwoners van Schouwen-Duiveland. U kunt vanaf 22 maart een aanvraag doen via onze website.

Eigen verklaring avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. Als het noodzakelijk is dat u tijdens de avondklok naar buiten gaat, moet u een eigen verklaring bij u hebben. 
Op de website van de Rijksoverheid kunt u de 'Eigen verklaring avondklok' downloaden.
Als u tijdens de avondklok voor het werk buiten moet zijn, dan heeft u naast het formulier 'Eigen verklaring avondklok' ook een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers.
Voor meer informatie over de avondklok of de verklaringen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee tot en met 30 juni ook voor vergunninghouders

Omdat de Rijksoverheid ons oproept nog zoveel mogelijk thuis te werken, wordt de tijdelijke aanpassing van het parkeerbeleid verlengd. Het overgrote deel van de betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad van Zierikzee wordt tot en met 30 juni 2021 24 uur per dag beschikbaar gesteld aan vergunninghouders.
Let op! Voor de parkeerplaats Gasthuisboomgaard geldt deze tijdelijke maatregel niet.

Winkelen en boodschappen doen tijdens de lockdown

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn niet-essentiële winkels van 15 december 2020 tot en met in ieder geval 2 maart 2021 gesloten. Hiermee worden contactmomenten maximaal beperkt.

Samen tegen eenzaamheid

Ernstige of langdurige eenzaamheid kan een probleem worden voor uw gezondheid. Daarom is het goed de situatie te verbeteren of er op een andere manier mee om te gaan. U kunt hiervoor bij uw huisarts of kerk terecht, maar ook SMWO Schouwen-Duiveland denkt graag met u mee.
Welzijnswerkers van SMWO organiseren onder andere inloopmomenten in de wijk en bij het Vrijwilligerspunt kunt u terecht als u behoefte hebt aan bezoek van een vrijwilliger of u juist zelf wil inzetten als vrijwilliger. In veel kernen op Schouwen-Duiveland zijn hulpkringen actief, die u kunnen helpen met kleinere, kortdurende en praktische klussen. Voor jongeren organiseren de jongerenwerkers van SMWO leuke activiteiten in de wijk en in jongerencentrum 4SD.
Kijk eens op www.vrijwilligerspuntsd.nl of www.smwosd.nl. U kunt altijd contact opnemen met SMWO ((0111) 453 444) als u een vraag hebt voor ondersteuning of advies.

Naast de mogelijkheden van SMWO, kunt u ook terecht bij verschillende telefoon- en chatlijnen die een luisterend oor bieden. Soms kunt u hier anoniem uw zorgen delen. U vindt meer informatie op onderstaande websites.
Voor jeugd: www.kindertelefoon.nl
Voor volwassenen: www.deluisterlijn.nl ; www.eentegeneenzaamheid.nl ; www.ouderenfonds.nl/activiteit/zilverlijn ; www.4hetleven.nl

Hulpkringen

Gelukkig staan op Schouwen-Duiveland veel mensen klaar voor mensen uit hun buurt of dorp. Vaak wordt er een beroep gedaan op buren, familie of anderen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo’n breed netwerk hebben of die plotseling voor een situatie staan die het nodig maakt om hulp van anderen in te roepen.
Daarvoor zijn in veel kernen op Schouwen-Duiveland hulpkringen opgericht. De hulpkringen bestaan uit inwoners die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt- of dorpsgenoten door het doen van kortdurende (kleine) klusjes. Kent u iemand die wel wat hulp kan gebruiken, of hebt u zelf behoefte aan een helpende hand? Neem gerust contact op.
Brouwershaven: 06 15 21 23 97; Bruinisse: 06 28 66 40 81 of e-mail ; Dreischor: 06 12 89 47 56, (0111) 401 450 of 06 53 32 73 70 ;Kerkwerve: 06 20 31 74 17 ; Noordgouwe: 06 42 62 63 98 ; Renesse: E-mail ; Scharendijke: 06 44 01 05 06 ; Schuddebeurs: 06 30 57 38 65 ; Serooskerke: 06 10 30 78 64 ; Zonnemaire: 06 30 86 28 61
Geen hulpkring in uw dorp? Neem dan contact op met Mels Hoogenboom van SMWO of bel 06 19 52 48 67.

Testen op corona in Zierikzee

Vanaf dinsdag 16 juni is het op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur mogelijk om u in Zierikzee te laten testen op het coronavirus COVID-19. De testlocatie is ingericht bij Adrz (Koning Gustaafweg 2 in Zierikzee).