Coronavirus - overzicht gemeentelijke berichtgeving

Op deze pagina geven we u informatie over het coronavirus, en een overzicht van alle berichtgeving van de gemeente over het coronavirus.

Aangepaste Dienstverlening gemeente
We moeten samen de verdere verspreiding van het coronavirus zien te voorkomen. 
De gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar de dienstverlening in stand te houden, 
maar die is op enkele punten aangepast, dat zult u begrijpen. Lees verder.

Hieronder een chronologisch overzicht van de gemeentelijke berichtgeving over het coronavirus:
 

04-06-2020 10.00 uur - Versoepelde maatregelen buitensporten per 1 juni
Vanaf maandag 1 juni zijn de regels voor het organiseren van sportactiviteiten verruimd. Vanaf deze datum geldt dat bij het buiten sporten en bewegen voor jongeren tot en met 18 jaar, begeleid door sportverenigingen of professionals, de 1,5 meter regel vervalt. Lees verder

29 mei 2020 15.00 uur - Havenkantoren Schouwen-Duiveland weer open
Vanaf heden zijn de havenkantoren op Schouwen-Duiveland weer open. Alleen schepen met eigen sanitaire voorzieningen zijn toegestaan. Lees verder

28 mei 2020 14.00 uur - Uitbreiding tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Zelfstandig ondernemers kunnen ook de komende vier maanden financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Lees verder

28 mei 2020 14.00 uur - Maatregelen aanbieders kunst en cultuur per 1 juni verruimd
Tijdens de persconferentie van 6 mei presenteerde het kabinet nieuwe coronamaatregelen, waardoor er stapsgewijs meer ruimte komt. Vanaf 1 juni 2020 worden ook de maatregelen voor kunst- en cultuuraanbieders verruimd. Lees verder

28 mei 2020 12.00 uur - Openbare toiletten vanaf 29 mei weer geopend
Vrijdag 29 mei worden alle openbare toiletten in beheer van de gemeente Schouwen-Duiveland weer opengesteld. Dit geldt niet voor de toiletgebouwen bij de jachthavens en recreatieve voorzieningen. Lees verder

27 mei 2020 15.00 uur - Verlenging betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee voor vergunninghouders tot en met 1 juli
Door het verlengen van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan zijn de parkeerplaatsen in Zierikzee tot en met woensdag1 juli 24 uur beschikbaar voor vergunninghouders. Lees verder

20 mei 2020 13.00 uur - Terrasuitbreiding voor horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders
De gemeente Schouwen-Duiveland stelt horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders in de gelegenheid een plan in te dienen om hun terras tijdelijk uit te breiden en te exploiteren binnen de nu geldende openings- en sluitingstijden. Lees verder

15 mei 2020 09.00 uur - Versoepelde maatregelen buitensporten per 11 mei
Minister-president Rutte heeft op 6 mei de routekaart gepresenteerd voor de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf 11 mei gelden de volgende maatregelen voor sport en vrije tijd: Lees verder

14 mei 2020 08.30 uur - Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zeeland
De eerder aangekondigde versoepelingen van maatregelen zijn uitgewerkt en door de Zeeuwse Veiligheidsregio in een noodverordening vastgelegd. Lees verder

8 mei 2020 Veiligheidsregio Zeeland wil meer toerisme toestaan
De Veiligheidsregio Zeeland wil in verantwoorde stappen het toerisme verder toelaten. Lees dit bericht voor meer informatie. Lees verder

30 april 2020 12.00 uur - Versoepelde maatregelen rondom buitensporten voor kinderen en jeugd
Op 21 april zijn versoepelde coronamaatregelen met betrekking tot buitensporten voor kinderen en jongeren bekendgemaakt. De maatregelen gelden vanaf 29 april. Lees verder

30 april 2020 09.00 uur - aangepaste noodverordening
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag 29 april 2020 een aangepaste noodverordening vastgesteld. Lees verder

30 april 2020 08.15 uur - Toerisme vanaf 1 mei in eigen verblijf en deel accommodaties mogelijk
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zet een eerste stap in het weer toelaten van ‘recreatief nachtverblijf’. Dit is in Zeeland vanaf eind maart verboden. Onder voorwaarden mogen bezoekers vanaf 1 mei weer overnachten. Nachtverblijf wordt toegestaan voor eigenaren in hun tweede woning en voor accommodaties waarvan de categorieën zijn bepaald. Lees verder

29 april 2020 10.20 uur - Vlog burgemeester en wethouders
Een vlog van het college van Schouwen-Duiveland. Om een hart onder de riem te steken, een woord van dank over te brengen en op te roepen om samen vol te houden.

Vlog B&W

24 april 2020 19.05 uur - Toerisme vanaf begin mei in eigen verblijf en deel accommodaties mogelijk
Voorlopig kan de deur voor het toerisme in Zeeland maar beperkt open. De aantrekkingskracht van Zeeland is groot en vrije toestroom kan daardoor onverantwoord worden. Dat zou teveel vragen van de nu al zwaarbelaste zorg. En verdere verspreiding van het coronavirus blijft op de loer liggen. De Veiligheidsregio Zeeland wil daarom in beheersbare stappen gasten verwelkomen in Zeeland. 
Lees verder

24 april 2020 17.00 uur - Gedoogregeling overtreding van de artikel 13lid 1 van de Drank en Horecawet in combinatie met afhalen en bezorgen van maaltijden
Door de pas afgekondigde landelijke maatregelen moeten restaurants tijdelijk dicht. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen. Om hen toch de gelegenheid te bieden hun bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk voort te zetten, heeft het college van B&W besloten dat de restaurants op Schouwen-Duiveland tijdelijk onder voorwaarden maaltijden kunnen laten afhalen of bezorgen. Lees verder

22 april 2020 11.00 uur - Aanwijzingsbesluit Grevelingendam
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink, heeft een aanwijzingsbesluit vastgesteld voor het afsluiten van de Strandweg en Parallelweg (locatie Grevelingendam). Lees verder

21 april 2020 19.25 uur - Parkeerplaatsen Grevelingendam per direct gesloten
De parkeerplaatsen nabij de Grevelingendam worden per direct afgesloten. Handhavers van de gemeente Schouwen-Duiveland, Staatsbosbeheer en RUD troffen vandaag bovengemiddeld veel dagrecreanten aan, voornamelijk kitesurfers. Lees verder

19 april 2020 12.00 uur- Help mee aan het vastleggen van de Coronacrisis in Schouwen-Duiveland
Het gemeentearchief is de plek waar de geschiedenis van Schouwen-Duiveland wordt bewaard. Net als veel andere erfgoedinstellingen gaan wij de geschiedenis van het Coronavirus in Nederland vastleggen in een (digitale) erfgoedcollectie over de gevolgen van het virus. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Lees verder

17 april 2020 09.15 uur - Watersport en recreatie nu ook op lijst voor financiële steun
Watersport- en recreatiebedrijven kunnen nu ook een eenmalige gift van € 4.000 ontvangen, als tegemoetkoming voor de gevolgen van de coronamaatregelen. Het kabinet heeft deze specifieke uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) per 15 april 2020 opengesteld. Lees verder

10 april 2020 13.30 uur - Burgemeester Gerard Rabelink heeft vrijdagmiddag bloemen bezorgd bij de Wieken en Borrendamme in Zierikzee. Dat deed hij op verzoek van Ali B. en de bloementeeltsector. Met deze kleurige bos bloemen brengen we een boodschap van hoop om een steuntje in de rug te geven. Burgemeester Rabelink overhandigde de bloemen buiten voor de deur aan de directeur van de Wieken, en een aan bewonersvrijwilligers van Borrendamme.

De Wieken
Borrendamme

10 april 2020 11.00 uur - Afscheid burgemeester Rabelink vrijdag 8 mei gaat niet door
Burgemeester Rabelink treedt 12 mei aanstaande af als burgemeester van Schouwen-Duiveland. De voorbereidingen voor zijn afscheidsreceptie op vrijdag 8 mei waren in volle gang. Lees verder

boodschap ondernemers

9 april 2020 16.50 uur - Herstelcampagne voor toerisme
Hoewel we tijdelijk geen bezoekers kunnen ontvangen en thuis op dit moment de beste bestemming is, laten de Zeeuwse ondernemers zien dat ze niet bij de pakken neerzitten. Lees verder

9 april 2020 16.30 uur - Hulp aan ondernemers uitgebreid
Het kabinet heeft dinsdag 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Lees verder

9 april 2020 15.30 uur - Uitstel van betaling voor gebruik, huur en zakelijke rechten
Diverse gebruikers, huurders en zakelijk gerechtigden mogen of kunnen vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen gebruik maken van gemeentegrond, gemeentewater en gemeentelijke opstallen. Lees verder

9 april 2020 12.00 uur - Aangepaste noodverordening per 8 april 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag 8 april 2020 een aangepaste noodverordening vastgesteld. De wijzigingen in de noodverordening hebben betrekking op artikel 2.5a uit de noodverordening (over het verbod op recreatief nachtverblijf) en de toelichting hierop. Lees verder

8 april 2020 13:00 - Verlenging gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden
Door de pas afgekondigde landelijke maatregelen moeten restaurants tijdelijk dicht. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen. Lees verder

8 april 2020 12.00 uur - Tijdelijke aanpassing toezicht stranden Westerschouwen
In samenspraak met de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Strandreddingsbrigade Westerschouwen besloten de stranden in haar gebied voorlopig niet te bewaken. Lees verder

7 april 2020 - Toeristisch Ondernemend Zeeland stuurt brief naar staatsecretaris
De impact van de coronacrisis op bedrijven in het toerisme en het vrijetijdsdomein is in het hele land - en zeker ook voor een toeristische provincie als Zeeland - groot. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen is onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland. Lees verder

6 april 2020 - Maatregelen gemeentelijke markten Renesse en Zierikzee
Gezien de huidige situatie zijn, in goed overleg met de marktondernemers, maatregelen voor de markten in Renesse en Zierikzee getroffen. Lees verder

4 april 2020 - Persoonlijke boodschap burgemeester Rabelink
Ik wil mij in het bijzonder richten tot de (toeristische) ondernemers. Afgelopen weekend zijn er drastische maatregelen genomen, met name voor de belangrijkste economische pijler van Schouwen-Duiveland, de toeristische sector. Ik wil u een hart onder de riem steken. Lees verder

3 april 2020 13.45 uur - Eilandjes in het Grevelingenmeer verboden gebied
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft de eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland aangewezen als verboden gebied. Lees verder

3 april 2020 10.00 uur - Coronamonitor Zeeland
Er is een coronamonitor gemaakt voor Zeeland. De monitor geeft inzicht in de economische impact van de COVID-19 uitbraak. Lees verder

2 april 2020 - Hulpkringen
Gelukkig staan op Schouwen-Duiveland veel mensen klaar voor mensen uit hun buurt of dorp. Vaak wordt er een beroep gedaan op buren, familie of anderen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo’n breed netwerk hebben of die plotseling voor een situatie staan die het nodig maakt om hulp van anderen in te roepen. Lees verder

30 maart 2020 15.15 uur - Aanvullende maatregelen corona-crisis Schouwen-Duiveland
Vrijdag 27 maart 2020 heeft de Veiligheidsregio Zeeland aangescherpte maatregelen genomen. Er is een noodverordening uitgevaardigd. De aangescherpte maatregelen hebben gevolgen voor een deel van de werkzaamheden en dienstverlening van gemeente Schouwen-Duiveland. Lees verder

30 maart 2020 12.30 uur - GFT containers binnenstad Zierikzee tijdelijk gesloten
Vanwege de corona maatregelen is besloten de bovengrondse containers voor GFT afval in de binnenstad van Zierikzee tijdelijk te sluiten. Lees verder

30 maart 2020 10.00 uur - Hulp aan ondernemers
Het kabinet heeft op 17 maart extra maatregelen genomen om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken, op korte en lange termijn. Lees verder

28 maart 2020 - Vragen over verbod op recreatief nachtverblijf
Vanaf maandag 30 maart 12.00 uur geldt er een algemeen verbod op toeristisch of recreatief nachtverblijf in heel Zeeland. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt met betrekking tot dit verbod. Lees verder

27 maart 2020 - Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zeeland
Vrijdagmiddag is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. De maatregelen die Veiligheidsregio Zeeland vandaag neemt zijn dan ook aanvullend op de bestaande maatregelen en richten zich op het toerisme. Lees verder

26 maart 2020 - Noodopvang voor kinderen
De scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Deze opvang is zonder extra kosten. Lees verder

24 maart 2020 - VRAAG AAN DE GEMEENTE? AANGEPASTE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
We moeten samen de verdere verspreiding van het coronavirus zien te voorkomen. De gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar de dienstverlening in stand te houden maar is op enkele punten aangepast, dat zult u begrijpen. In verband met de vele vragen is de gemeente telefonisch mogelijk wat minder goed bereikbaar. Lees verder

20 maart 2020 - Gedoogregeling bevoorraden bij supermarkten en overige winkels voor de verkoop van levensmiddelen.
De voorraad van de supermarkten en andere winkels voor de verkoop van levensmiddelen (hierna: winkels) blijft op dit moment achter. Dit heeft vooral te maken met de bezorgdheid van de kopers. Die hierdoor veel en grote voorraden inslaan. Lees verder

Toespraak burgemeeaster Rabelink

Burgemeester Rabelink spreekt inwoners van Schouwen-Duiveland toe.

19 maart 2020 - Maatregelen om lastendruk ondernemers te verlichten
De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten. Lees verder

19 maart 2020 - Gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden
Door de pas afgekondigde landelijke maatregelen moeten restaurants tijdelijk dicht. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen. Lees verder

18 maart 2020 - Bericht van burgemeester Rabelink aan de ondernemers
Beste ondernemers van Schouwen-Duiveland, een speciaal bericht aan u. Het zijn spannende en moeilijke tijden voor iedereen op Schouwen-Duiveland, maar voor u als ondernemer misschien nog meer. De maatregelen die afgelopen weekend genomen zijn hebben grote invloed op de economie van Schouwen-Duiveland. Op dit moment in het bijzonder op onze grote horeca en grote toeristische sector. U heeft misschien wel zorgen over het voortbestaan van uw bedrijf, uw personeel, de gezinnen van uw personeel, uw eigen gezin en uzelf. Lees verder

17 maart 2020 - Betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee tijdelijk beschikbaar voor vergunninghouders
In verband met het grote aantal thuiswerkers door het coronavirus zien we een hogere bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in het centrum van Zierikzee voor vergunninghouders. Wij staan daarom tussen 17 maart en 6 april toe dat vergunninghouders betaalde parkeerplaatsen gebruiken. Lees verder

16 maart 2020 - Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus
Maandag 16 maart heeft Veiligheidsregio Zeeland een noodverordening, 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland' vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. Lees verder

15 maart 2020 - Zeeuwse noodverordening voor bijeenkomsten groter dan 100 mensen
Vandaag, zaterdag 14 maart heeft Veiligheidsregio Zeeland een noodverordening vastgesteld voor evenementen groter dan 100 mensen in Zeeland. Dit verbod maakt handhaving mogelijk. Lees verder

13 maart 2020 - Burgemeester Rabelink over coronavirus
Het zijn spannende tijden. Met de verdere verspreiding van het coronavirus en de pas afgekondigde maatregelen, nemen ook de vragen en zorgen toe. Dat is heel logisch en begrijpelijk. Lees verder

12 maart 2020 - Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees verder

7 maart 2020 - Inwoner uit Scharendijke besmet met coronavirus COVID-19
Een inwoner uit Scharendijke (Gemeente Schouwen-Duiveland) is besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). De vrouw is in Noord-Italië geweest. De patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. Lees verder

2 maart 2020 - Informatie over coronavirus
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over het coronavirus? Lees verder

Aanpak in zeeland

ZeelandVeilig heeft een overzicht opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Vind je hier geen antwoord op je vraag, bel dan naar het publieksinformatienummer coronavirus Rijksoverheid (0800) 1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Overige vragen kun je mailen aan ZeelandVeilig@vrzeeland.nl
Bekijk de liveblog van Zeeland Veilig voor actuele informatie over het coronavirus.
Op de website van GGD Zeeland staat informatie over de uitbraak van het coronavirus en het aantal besmettingen.