Woningbouwplannen

Op dit moment hebben wij geen woningbouwplannen beschikbaar. Als wij in de toekomst een (kleinschalig) woningbouwplan realiseren, informeren wij u via de gemeenterubriek in de WereldRegio en op deze webpagina. Als u persoonlijk op de hoogte gebracht wilt worden van een eventueel nieuw woningbouwplan, kunt u zich inschrijven.

Bekijk ook onze woonvisie.

Kosten

Alle genoemde kosten van de overdracht zijn voor rekening van de koper. Hieronder vallen onder andere notariskosten (waaronder € 250 indien een volmacht nodig is), kadastrale rechten en eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting.

Voorwaarden

Optie

Voor het nemen van een optie op een bouwkavel geldt de Optieregeling bouwgrond woningbouw Schouwen-Duiveland (pdf, 169 KB)

Koop

Een woningbouwkavel wordt verkocht volgens de Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken (pdf, 278 KB). Hiervan zijn de hoofdstukken 1, 2 en 3 van toepassing.

Interesse?

U kunt een aanvraag voor optie of koop indienen via Inschrijving, optie of koop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Marie Roda via e-mail of via telefoonnummer (0111) 452 432.