Project Star2CS

In het samenwerkingsverband Zeeuws Overleg Waterkeringen wordt druk gewerkt aan gezamenlijke stappen om tot klimaatadaptatieplannen te komen. Veel werk wat daarin wordt gedaan en vooral wat daarin nog moet gebeuren, is in te brengen in het Europese project Star2Cs. Dit staat voor Short Term Adaptation for Long Term Resilience to Climate.

Het project Star2Cs richt zich op maatregelen op de korte termijn voor het bereiken van lange termijn doelstellingen in het kader van klimaatadaptatie. Star2Cs heeft tot doel de 'implementatiekloof' te verhelpen waarmee de lokale overheid zich aan de klimaatverandering aanpast. Dit onderwerp staat hoog op de internationale, nationale, provinciale en lokale agenda en daarom een goede timing om deel te nemen aan het project en er diverse activiteiten onder te brengen. De focus ligt op de volgende resultaten:

 • Een goed onderbouwd Klimaatadaptatieplan voor de gemeente per 2020.
 • Bouwstenen voor de klimaatadaptatieplannen van Provincie Zeeland en Waterschap Zeeuwse Eilanden en kennisuitwisseling met de overige Zeeuwse gemeenten.
 • Internationale kennisuitwisseling en via het project opgebouwde kennis ten behoeve van de leergang Resilient Deltas van Applied University Hogeschool Zeeland.
 • Uitgevoerde pilots met de lokale samenleving voor bewustwording en omgaan met klimaatverandering en kennis voor overig te doorlopen projecten op dit terrein.

Wij gaan de leadpartner van het project, Kent County Council, ondersteunen in het opstellen van een methode/strategie en wijze van planvorming. Deze voorziet in maatregelen op korte termijn om lange termijn doelen op het gebied van klimaatadaptie te gaan bereiken. 

Er vindt een uitwisseling plaats rondom de aanpak van klimaatadaptie vanuit Nederland en de wijze waarop samen wordt gewerkt in de regio. In dit projectverband bieden wij bestuurders, maar ook ambtelijke organisaties en overige stakeholders, meer comfort en een systematisch onderzochte afwegingsruimte in de activiteiten om tot klimaatadaptatie te komen. 

Meer informatie vindt u op de projectwebsite.

Naam van het financieringsprogramma

Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020.  

Start- en einddatum

September 2017 tot februari 2021  

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen (België)
 • Waterwegen en Zeekanaal NV (België)
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Nederland)
 • Gemeente Schouwen-Duiveland (Nederland)
 • Gemeente Capelle aan den IJssel (Nederland)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (België)
 • Agence d'Urbanisme et de Développement des vallées de l'Oise - Oise les Vallées (Frankrijk) 

Waarnemers

 • Environment Agency (UK)
 • Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (Frankrijk)
 • Provincie Zuid-Holland (Nederland)
 • Vlaamse Overheid (België)
 • Essex County Council (UK)

Verwachte resultaten

 • Vermindering van de totale kosten van overstromingen en klimaatverandering.
 • Hulpmiddelen en ondersteuning om aanpassingsmaatregelen te leveren die zijn afgestemd op lokale scenario's.
 • Geïmplementeerde aanpassingsplannen.