Omgevingsvergunning, winterkamperen seizoen 2023 - 2024

Het college van burgemeester en wethouders stond minicampinghouders in onze gemeente toe om ook in de winter de campings open te houden. Dit was ter compensatie van de coronamaatregelen. De gemeente heeft deze winteropenstelling besproken met de eigenaren en andere betrokkenen.

Het college heeft besloten ook dit winter seizoen 2023 - 2024 de minicampings open te houden. Er kan zo meer informatie worden opgehaald, zodat een definitieve keuze kan worden gemaakt. De mogelijkheid die we bieden, is dus nog geen definitieve blijvende mogelijkheid.

Vergunning aanvragen

Proces

De ondernemer/eigenaar bepaalt zelf of hij zijn camping in de winter wil open houden. De toestemming regelen we met een omgevingsvergunning voor het afwijkend gebruik van het bestemmingsplan.

Hebt u vragen, neem dan per e-mail contact op met August Eggebeen.

Wat hebt u nodig?

 • Inloggegevens DigiD óf
 • Inloggegevens E-herkenning (bedrijven).
 • Plattegrond van de minicamping (PDF). Tip: zoek vooraf op waar u deze op de computer heeft opgeslagen.

Om een vlotte aanvraag voor u te garanderen vragen wij u deze instructie stap voor stap te volgen.

 1. Ga naar omgevingsloket.nl.
 2. Wilt u een aanvraag doen voor privé? Log in met DigID.
  Wilt u een aanvraag doen voor bedrijf? Log in met E-herkenning.
 3. Vul bij Naam aanvraag/melding ‘winterkamperen’ in.
 4. Vul bij Wilt u de omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen? ‘Nee’ in.
 5. Vul bij Projectomschrijving ‘Een aanvraag omgevingsvergunning om eenmalig en tijdelijk kamperen buitenom het kampeerseizoen toe te staan’ in.
 6. Klik op Aanvraag/melding aanmaken.
 7. Klik op Aanvrager/melder invullen.
 8. Vink aan bij Voor wie doet u de aanvraag/melding ‘Mijzelf’.
 9. Klik een aantal keer op ‘Volgende’ tot u in het scherm Contactgegevens komt.
 10. Vul uw Contactgegevens in.
 11. Klik op Volgende.
 12. Controleer uw gegevens.
 13. Klik op Naar locatie.
 14. Klik op Locatie invullen.
 15. Vink Adres aan.
 16. Klik op Volgende.
 17. Vul uw postcode en uw huisnummer in.
 18. Klik op Volgende.
 19. Klik op Volgende.
 20. Controleer de Eigendomssituatie en vink aan wat van toepassing is.
 21. Vink 'Nee' aan bij 'Aanvulling locatieaanduiding'.
 22. Klik op Volgende.
 23. Een toelichting geven is niet noodzakelijk.
 24. Klik op Volgende.
 25. Controleer de gegevens en klik op Naar werkzaamheden.
 26. Klik op Werkzaamheden toevoegen.
 27. Geef aan dat u geen vergunningcheck wilt doen. Het winterkamperen is altijd vergunning plichtig.
 28. Klik op Volgende.
 29. Scroll naar 'Terrein inrichten of verandere' en vink 'handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening' aan
 30. Klik op Volgende.
 31. Klik op Volgende.
 32. Mocht 1 van onderstaande activiteiten toch nodig zijn zullen wij u na de aanvraag hierover informeren.
 33. Klik op Volgende.
 34. Klik op Speciferen.
 35. Vink aan bij Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd? ‘Bestemmingsplan’.
 36. Vul bij Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening ‘Het gebruiken van de minicamping buiten het kampeerseizoen van 16 november 2023 tot en met 29 februari 2024’.
 37. Vul bij Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk ‘Minicamping binnen het kampeerseizoen’.
 38. Vul bij Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk ‘Minicamping buiten het kampeerseizoen’.
 39. Vul bij Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening ‘Er wordt buitenom het kampeerseizoen gekampeerd’.
 40. Kies bij Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard? voor ‘Ja’.
 41. Vul bij Hoeveel hele jaren duurt het beoogde gebruik? ‘0’.
 42. Vul bij Hoeveel maanden duurt het gebruik ‘4’.
 43. Kies bij Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd? voor ‘Nee’.
 44. Kies bij Wordt er afgeweken van het exploitatieplan? voor ‘Nee’.
 45. Klik op Volgende.
 46. Vul bij kosten ‘0’ in.
 47. Klik op Opslaan.
 48. Klik op Naar bijlagen.
 49. Klik op Bijlage toevoegen.
 50. Klik op Bestanden kiezen.
 51. De verkenner van uw computer wordt geopend, zoek het bestand van uw plattegrond op en klik op Openen.
 52. Klik op Volgende.
 53. Klik op Volgende.
 54. Zet een vinkje bij ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
 55. Zet een vinkje bij ‘Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
 56. Klik op Volgende.
 57. Klik op Indienen.
 58. Vul bij Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro’s (exclusief btw)? ‘0’.
 59. Kies bij Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de gemachtigde openbaar te maken? voor ‘Nee’.
 60. Kies bij Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten / kosten van de werkzaamheden openbaar te maken? voor ‘Nee’.
 61. Zet een vinkje bij de Akkoordverklaring.
 62. Klik op Indienen.

De aanvraag is nu gereed. U kunt dit scherm afsluiten.