Instructie vergunningaanvraag winterkamperen

Wat hebt u nodig?

 • Inloggegevens DigiD óf
 • Inloggegevens E-herkenning (bedrijven)
 • Plattegrond van de minicamping (PDF). 

Om een vlotte aanvraag voor u te garanderen vragen wij u deze instructie stap voor stap te volgen.

 1. Ga naar omgevingsloket.nl.
  Wilt u een aanvraag doen voor privé? Log in met DigID. Wilt u een aanvraag doen voor bedrijf? Log in met E-herkenning.
 2. Vul bij 'Naam aanvraag/melding' ‘winterkamperen’ in.
 3. Vul 'Nee' in bij Wilt u de omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen?’.
 4. Vul bij 'Projectomschrijving' ín ‘Een aanvraag omgevingsvergunning om eenmalig en tijdelijk kamperen buitenom het kampeerseizoen toe te staan’.
 5. Klik op 'Aanvraag/melding aanmaken'.
 6. Klik op 'Aanvrager/melder invullen'.
 7. Vink 'Mijzelf' aan bij 'Voor wie doet u de aanvraag/melding’.
 8. Klik een aantal keer op ‘Volgende’ tot u in het scherm 'Contactgegevens' komt.
 9. Vul uw 'Contactgegevens' in.
 10. Klik op 'Volgende'.
 11. Controleer uw gegevens.
 12. Klik op 'Naar locatie'.
 13. Klik op 'Locatie invullen'.
 14. Vink 'Adres' aan.
 15. Klik op 'Volgende'.
 16. Vul uw postcode en uw huisnummer in.
 17. Klik op 'Volgende'.
 18. Klik op 'Volgende'.
 19. Controleer de 'Eigendomssituatie' en vink aan wat van toepassing is.
 20. Vink 'Nee' aan bij 'Aanvulling locatieaanduiding'.
 21. Klik op 'Volgende'.
 22. Een toelichting geven is niet noodzakelijk.
 23. Klik op 'Volgende'.
 24. Controleer de gegevens en klik op 'Naar werkzaamheden'.
 25. Klik op 'Werkzaamheden toevoegen'.
 26. Geef aan dat u geen vergunningcheck wilt doen. Het winterkamperen is altijd vergunning plichtig.
 27. Klik op 'Volgende'.
 28. Scroll naar 'Terrein inrichten of veranderen' en vink 'handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening' aan.
 29. Klik op 'Volgende'.
 30. Klik op 'Volgende'.
 31. Mocht 1 van onderstaande activiteiten toch nodig zijn zullen wij u na de aanvraag hierover informeren.
 32. Klik op 'Volgende'.
 33. Klik op 'Specificeren'.
 34. Vink ‘Bestemmingsplan’ aan bij 'Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?'.
 35. Vul bij 'Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening‘ in 'Het gebruiken van de minicamping buiten het kampeerseizoen van 16 november 2022 tot en met 28 februari 2023’.
 36. Vul bij 'Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk' in ‘Minicamping binnen het kampeerseizoen’.
 37. Vul bij 'Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk‘ in 'Minicamping buiten het kampeerseizoen’.
 38. Vul bij 'Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening' in ‘Er wordt buitenom het kampeerseizoen gekampeerd’.
 39. Kies 'Ja' bij 'Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?'
 40. Vul '0' in bij 'Hoeveel hele jaren duurt het beoogde gebruik?'
 41. Vul '4' in bij 'Hoeveel maanden duurt het gebruik?'.
 42. Kies 'Nee' bij 'Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?'.
 43. Kies 'Nee' bij 'Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?'.
 44. Klik op 'Volgende'.
 45. Vul bij kosten ‘0’ in.
 46. Klik op 'Opslaan'.
 47. Klik op 'Naar bijlagen'.
 48. Klik op 'Bijlage toevoegen'.
 49. Klik op 'Bestanden kiezen'.
 50. De verkenner van uw computer wordt geopend, zoek het bestand van uw plattegrond op en klik op 'Openen'.
 51. Klik op 'Volgende'.
 52. Klik op 'Volgende'.
 53. Zet een vinkje bij ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
 54. Zet een vinkje bij ‘Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
 55. Klik op 'Volgende'.
 56. Klik op 'Indienen'.
 57. Vul '0' in bij 'Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro’s (exclusief btw)?'.
 58. Kies 'Nee' bij 'Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de gemachtigde openbaar te maken?'.
 59. Kies 'Nee' bij 'Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten/kosten van de werkzaamheden openbaar te maken?'.
 60. Zet een vinkje bij de Akkoordverklaring.
 61. Klik op 'Indienen'.
 62. De aanvraag is nu gereed. U kunt dit scherm afsluiten.