Omgevingsvergunning, winterkamperen seizoen 2022 - 2023

Ter compensatie van de coronamaatregelen stond het college van burgemeester en wethouders minicampinghouders in onze gemeente het toe om ook in de winter de campings open te houden. De gemeente heeft deze winteropenstelling geƫvalueerd met de eigenaren en andere betrokkenen.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er op basis van de 1e winteropstelling nog te weinig informatie is om een beleidsafweging te maken. Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten ook deze winter seizoen 2022 - 2023 de minicampings open te houden. Dit besluit is genomen om meer informatie op te halen zodat een definitieve keuze kan worden gemaakt. De mogelijkheid die geboden wordt, is dus nog geen definitieve structurele mogelijkheid.

Via onderstaande knop kunt u de vergunning aanvragen. Lees ook de bijbehorende instructie.

Vergunning aanvragen

Proces

De exploitant bepaalt zelf of hij zijn camping in de winter wil openstellen. De toestemming regelen we met een omgevingsvergunning voor het afwijkend gebruik van het bestemmingsplan. 

Hebt u vragen, neem dan per e-mail contact op met August Eggebeen.