Omgevingsvergunning, strijdig gebruik bestemmingsplan

Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om uw plannen toch uit te voeren. Bijvoorbeeld als u een woning als kantoor wilt gebruiken, terwijl het gebouw in het plan een woonbestemming heeft. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de online vergunning check op omgevingsloket.nl.

In het bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Wilt u gronden of gebouwen gebruiken? Bekijk dan eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. Bestemmingsplannen vanaf 2010 kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Is het plan niet digitaal beschikbaar, maak dan een afspraak met ons om het plan in te zien.

Let op! Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U doet één aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Vergunning aanvragen

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn met zes weken verlengen. Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Kosten

De hoogte van de kosten van een omgevingsvergunning is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten.