Omgevingsvergunning, strijdig gebruik bestemmingsplan

Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om uw plannen toch uit te voeren. Bijvoorbeeld als u een woning als kantoor wilt gebruiken, terwijl het gebouw in het plan een woonbestemming heeft. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de online vergunning check op omgevingsloket.nl.

In het bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Wilt u gronden of gebouwen gebruiken? Bekijk dan eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. Bestemmingsplannen vanaf 2010 kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Is het plan niet digitaal beschikbaar, maak dan een afspraak met ons om het plan in te zien.

Let op! Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U doet één aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Vergunning aanvragen

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn met zes weken verlengen. Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor deze omgevingsvergunning moet u leges betalen. De hoogte van de legeskosten hangen af van de procedure die hiervoor gevolgd moet worden. De kosten van de omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan zijn vastgelegd in de Legesverordening 2022 van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • bestemmingsplan
 • een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan
 • beheersverordening
 • exploitatieplan
 • regels op grond van de provinciale verordening
 • regels op grond van een AMvB, bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis- en herstelwet
 • regels van het voorbereidingsbesluit

In een bestemmingsplan staat voor welk doel een gebied gebruikt mag worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied het doel ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning? Dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

In de volgende gevallen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig voor strijdig gebruik:

 • U woont in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is.
 • U gebruikt de openbare ruimte als privé tuin (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar).
 • U start een hotel, restaurant of bed and breakfast in uw woning.
 • U gebruikt een woning als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn.
 • U gebruikt weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • U gebruikt een recreatiewoning als woning.