Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verzoek

Omschrijving

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen een verzoek doen om overheidsinformatie openbaar te maken.

In het zogenoemde Wob-verzoek geeft u zo duidelijk mogelijk aan:

  • welke informatie u wilt ontvangen (bijvoorbeeld welke documenten of bestanden en uit welke periode)
  • hoe u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld schriftelijke kopieĆ«n, digitaal bestand of anders)

Uw verzoek moet gaan over informatie die bij de gemeente aanwezig is. Houd er rekening mee dat als de gemeente het Wob-verzoek goedkeurt de informatie voor iedereen openbaar is. Wilt u bijvoorbeeld uw eigen dossier inzien, dan kunt u een informatieverzoek indienen of een afspraak maken om het dossier te komen inzien. Als u informatie toegestuurd wilt krijgen, brengt de gemeente daarvoor kosten in rekening.

De gemeente mag niet alles openbaar maken en kan daarom het verzoek afwijzen of slechts gedeeltelijk toewijzen.

Hoe werkt het?

Om een Wob-verzoek in te dienen, klikt u op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina. U ontvangt binnen vier weken bericht op uw verzoek. Deze termijn kan verlengd worden met vier weken.

Wat kost het?

Eventuele kopieer- en verzendkosten worden in rekening gebracht.