Wet- en regelgeving

De gemeente, en ook u als inwoner, heeft te maken met allerlei wetten en regels. Wetten en regels veranderen van tijd tot tijd en het is belangrijk om over de meest recente informatie te beschikken. Op overheid.nl vindt u naast landelijke en provinciale regelgeving, ook informatie over regelingen die specifiek de gemeente Schouwen-Duiveland betreffen.

Schouwen-Duiveland publiceert al haar verordeningen, regelingen, bestemmingsplannen en beleidsregels op deze overheidswebsite. Het is via deze website mogelijk om u op basis van uw postcode te abonneren. Zo wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe informatie die voor u van belang kan zijn.  

Overige algemene informatie zoals nieuwsberichten en informatie over aangevraagde vergunningen kunt u vinden op de gemeentelijke website of is zo nodig bij de gemeente op te vragen