Onderzoeksrapporten

REKENKAMERRAPPORT OVER GRONDBELEID 

De Rekenkamercommissie heeft op 20 juni 2016 haar rapport over het ingestelde onderzoek naar het grondbeleid in de gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. 
De bestuurlijke behandeling van het rapport vond plaats in de vergadering van 7 juli 2016 van de raadscommissie Samenleving en Bestuur en in de raadsvergadering van 21 juli 2016.

ALS het TIJ KEERT...

Op 3 maart 2014 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport naar de praktijk van ruimtelijk planning in de gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. Onderzocht is of de huidige werkwijze van de ontwikkeling van visies en plannen nog aansluit op de dynamiek in de samenleving. Op basis van de bevindingen bevat het rapport een aantal aanbevelingen.
Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad, die in haar vergadering van 24 april 2014 hierover een besluit heeft genomen.