Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie, die een onafhankelijke positie binnen de gemeente heeft, onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. In deze onderzoeken kijkt de commissie terug naar het verleden om daaruit te leren voor de toekomst. De commissie geeft aanbevelingen voor verbetering aan de raad. Zij geeft zo de raad een extra handvat om zijn controlerende taak uit te voeren. De commissie onderzoekt geen incidenten. 

In de Verordening op de rekenkamercommissie Schouwen-Duiveland is de samenstelling en werkwijze van de commissie geregeld.

SAMENSTELLING

Elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie wijst één lid voor de rekenkamercommissie aan. 

Bekijk ook