Rekenkamer

De gemeenteraad heeft op 7 mei 2020 besloten (incl. amendement) een onafhankelijke Rekenkamer in te stellen die bestaat uit drie leden.

Rekenkamer

Een onafhankelijk Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. In deze onderzoeken kijkt zij terug naar het verleden om daaruit te leren voor de toekomst. De Rekenkamer geeft aanbevelingen voor verbetering aan de raad. Zij geeft zo de raad een extra handvat om zijn controlerende taak uit te voeren. Zij onderzoekt geen incidenten. 

SAMENSTELLING

De werving en voordracht van de leden van de Rekenkamer bevindt zich momenteel in de startfase.

Bekijk ook