Raads- en Commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand. De vergaderingen, die openbaar zijn, vinden in de regel plaats op de laatste donderdagavond van de maand vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De agenda’s met de onderliggende stukken worden gepubliceerd in de vergaderkalender op het raadsinformatiesysteem (RIS). Dat geldt ook voor de ingekomen stukken voor de gemeenteraad. 

De voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, worden eerst besproken in een raadscommissie. De gemeente heeft twee raadscommissie, namelijk de commissie Samenleving en Bestuur en de commissie Openbare Ruimte. In de regel vergaderen de commissies maandelijks. Ook deze vergaderingen zijn openbaar. Bij de commissievergaderingen bestaat de mogelijkheid tot inspreken

De agenda’s met de onderliggende stukken worden, ongeveer tien dagen voorafgaand aan de vergadering, gepubliceerd in de vergaderkalender op het RIS. Via een attendering kunt u zich, na registratie, per e-mail laten informeren wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Deze informatie kan bestaan uit relevante documenten en audiofragmenten. Het is daarbij mogelijk een selectie te maken over welke vergaderstukken (raad, één van de commissies of allen) u bericht wil ontvangen. 

Via de algemene zoekfunctie van het RIS is het mogelijk op trefwoord te zoeken binnen de vergaderstukken.  

Zoekt u vergaderstukken van voor april 2010, dan kunt u zoeken in het archief van de gemeentelijke website.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn live te volgen via de website. 
U kunt de raadsvergadering ook volgen via radio Schouwen-Duiveland, 107.1 FM en 107.8 FM (Westhoek), op de kabel 107.6 MHz.
De audioverslagen van de raads- en commissievergaderingen zijn ook achteraf te beluisteren. Dit kan door in de vergaderkalender de gewenste vergadering te selecteren.