Raads- en Commissievergaderingen

In beginsel worden elke week op donderdagavond een commissie- en aansluitend een raadsvergadering gehouden. De vergaderavond vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond.

Er wordt vergaderd volgens het zogenaamde BOB vergadermodel. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De eerste twee stappen (Beeldvorming en Oordeelsvorming) vinden plaats in een commissievergadering en de derde stap (Besluitvorming) in een raadsvergadering. Volgens deze stappen vormt de raadscommissie zich een beeld van een bepaald onderwerp of voorstel. Vervolgens velt de commissie in een volgende vergadering een oordeel over wat te doen en neemt de gemeenteraad in een daaropvolgende vergadering een besluit. Bij ingewikkelde onderwerpen kan bijvoorbeeld de beeldvorming meer tijd / vergaderingen vergen.

Naast de vergaderavonden worden desgewenst periodiek op maandagavond ook nog informatieavonden belegd, waarin informatie wordt verstrekt over bepaalde onderwerpen, die zich minder lenen voor de beeldvormende fase in de commissievergadering. 

De raad wil met deze werkwijze burgerparticipatie mogelijk maken. Inwoners en overige doelgroepen zijn (vrijwel)  elke week welkom en kunnen tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende fases in de commissievergaderingen in- en meespreken. Dat kan ook tijdens de  informatieavonden.  

De vergaderagenda’s met de onderliggende stukken worden gepubliceerd in de vergaderkalender op het raadsinformatiesysteem (RIS). Dat geldt ook voor de ingekomen stukken voor de gemeenteraad. Ook de informatiebijeenkomsten worden daarin gepubliceerd.

Via een attendering kunt u zich, na registratie, per e-mail laten informeren wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Deze informatie kan bestaan uit relevante documenten en audiofragmenten. Het is daarbij mogelijk een selectie te maken over welke vergaderstukken (raad, één van de commissies of allen) u bericht wil ontvangen. 

Via de algemene zoekfunctie van het RIS is het mogelijk op trefwoord te zoeken binnen de vergaderstukken.  

Zoekt u vergaderstukken van voor april 2010, dan kunt u zoeken in het archief van de gemeentelijke website.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn live te volgen via de website. 
De audioverslagen van de raads- en commissievergaderingen zijn ook achteraf te beluisteren. Dit kan door in de vergaderkalender de gewenste vergadering te selecteren.